Kursens teman

Kursens olika teman läggas upp kontinuerligt, när det är dags. Du hittar dem i menyn under denna rubrik KURSENS TEMA. De länkas även nedan allteftersom. Du som är deltagare i kursen får ett mail med länk och instruktioner i början av varje temaperiod. Litteraturen som hör till temana presenteras på varje temasida och längre texter/böcker hittar du på litteraturlistan.

Hösten 2018

v. 35-36 (27/8 – 9/9) Introveckor

v. 37 Kursträff 1Lördag & söndag 15-16/9 i Malmö

v. 37-38 (10/9 – 23/9 Sverige efter valet

v. 39-41 (24/9 – 14/10) Rasism & vithetsnormen

v. 42-44 (15/10 – 4/11) Feminism & intersektionalitet

v. 46 Kursträff 2: Torsdag & fredag  15-16/11 På Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm.

v. 45-47 (5/11 – 25/11) Social mobilisering & sociala rörelser

v. 48-50 (26/11 – 16/12) Medborgarjournalistik

v. 51-3  (17/12 – 20/1) Klimat

Våren 2019

v. 3 (14/1 – 20/1) Introvecka för nya deltagare

v. 4 – 6 (21/1 – 10/2) Omställning

v. 7-9 (11/2- 3/3) Arbetskritik

v. 10-12 (4/3-24/3) Migration

v. 13 (25/3-31/3) Inför AGERA! 

v. 14-16 (1/4-18/4) Nonviolent Communication (NVC)

v. 17-18 (23/4 – 5/5) AGERA!

v. 18 Kursträff: Fredag & lördag 3-4/5 i Malmö

v. 19-21 (6/5 -26/5) Ekonomi

v. 22-23 (27/5 – 4/6) Avslutning, utvärdering & tack!