Kursens organisering och metoder

Vi vill ge många olika aspekter och ingångar till kursens olika teman. Vi läser text, ser på film, lyssnar på inspelade föreläsningar och radioprogram. Vi skriver reflektioner kring det vi läser och ger respons på varandras texter. Vi kommer löpande under kursen presentera materiel och frågeställningar som du arbetar vidare med när det passar dig under dygnet. Vi vill att vanliga och ovanliga människors initiativ, aktivism, organisering & mobilisering ska synliggöras löpande under hela året.

Ditt deltagande på kursen
Kursen söker ett aktivt medborgarskap och givetvis aktiva kursdeltagare. Dina åsikter, erfarenheter och tankar är otroligt viktiga för att vi ska bli just en tankesmedja. Vi vill skapa en kurs där möten, mångfald, konflikt & idéutbyte möjliggörs. Du måste inte komma till kursen med en klar åsikt eller ha varit politiskt aktiv innan. Det viktiga är det gemensamma sökandet och prövandet.

De fysiska träffarna är en mycket viktig del av kursen eftersom de är tillfällen för deltagarna i Tankesmedjan att mötas och uppleva tillsammans. Här har vi fokus på inspiration och att agera tillsammans. Det är svårt att kompensera träffarna på något annat sätt än att närvara eftersom poängen med träffarna är att skapa ett möte för samtal, lärande och inspiration tillsammans.

Under kursen presenteras olika teman på ca tre veckor vardera. Till varje tema finns det uppgifter kopplade som vi vill att alla deltar i. Till varje längre tema finns även ett telefonseminarie kopplat där vi kan samtala live om det aktuella temat. Efter avslutad kurs får de som deltagit aktivt ett kursintyg. Självklart är dock kursen framförallt till för oss och som en plattform för engagemang.