Kursträffar

Vi ses tre gånger under läsåret, två gånger i Malmö och en gång i Stockholm under Mänskliga rättighetsdagarna. Vi vill att kursträffarna ska engagera och vi vet att framförallt mötet mellan er kursdeltagare ger otroligt mycket inspiration och tankeverksamhet. Här har vi chansen att fördjupa mötena, lära känna varandra bättre, agera tillsammans och att nätverka med andra rörelser, människor och projekt som vi tycker är relevanta för samhällsförändring på olika sätt.

Höstens träffar

  • Lördag – söndag 15-16 september. Vi träffas i Malmö, samtalar och inspireras av versamheter i Malmö. Vi träffas kl 11 på lördagen och avslutar kl 15 på söndagen.
  • Torsdag – fredag 15-16 november på MR-dagarna i Stockholm (vi står för inträde). Fritt för den som vill att även delta på lördagen.

Det kommer finnas möjlighet att söka resebidrag från skolan för delar av din resekostnad, för de kursdeltagare som behöver. Mer praktisk info och detaljerat program kommer inför respektive träff.