Lone H

Du behöver logga in för att kunna skriva något på denna användares vägg.

 • Lone H publicerade en ny sida, Ekonomi 4 år, 11 månader sedan

  20190506-20190526

  Vad tänker du på när du hör ordet ekonomi? Vilka associationer & känslor kopplar du till ordet? Är det något du är intresserad av? Vad har du för förkunskaper (hur skulle du förklara […]

  • Egentligen är ekonomi ett ämne jag ogillar att uttala mig om, eftersom de gånger jag gjort det alltid blivit uppmärksammad på faktorer jag glömt att ta i beaktande, vilket lett till en tvivelaktig analys. Låt oss ta ett enkelt exempel, frågan om skattesatser. Vem i denna grupp har tillräcklig kompetens i ekonomi, statsvetenskap och globalis…[Läs mer]

   • Hej, jag håller med dig helt och hållet. Att hela tiden vilja förändra och förkasta kan inte heller vara den rätta väg att gå. Jag tror att det ligger något i det att man hela tiden vill prägla livet omkring sig med sina egna tankar och idéer. Det är ju det politiken idag handlar om. Populismen tar ju upp allt det negativa och låtsas att kunna pr…[Läs mer]

   • Hej Joakim!

    Visst kräver det mycket utbildning för att helt förstå det ekonomiska system vi har byggt upp. Samtidigt berör det oss alla, varje dag. Och därför tycker i alla fall jag att det är viktigt att prata om det. Försöka förstå, använda de medel vi har. Prata om visioner: Vad kan göras annorlunda, bättre? De utmaningar vi står inför ida…[Läs mer]

    • Jag förstår inte argumentet att en liten del av befolkningen skor sig på en andras bekostnad? Detta förefaller ju inte vara sant då livskvaliteten för alla klasser ständigt förbättrats. Att samhället är ojämlikt och att förbättringen inte är jämnt spridd är inte likställt med att vissa stjäl av andra. Det är en typisk formulering som väc…[Läs mer]

   • Haha, jag tycker det är fantastiskt att du satsar på att vara oinspirerande i ett sammanhang som just är till för att inspirera:) Det är skulle inte hända mycket om bara de agerade som hade fullständig kunskap om ett ämne, om det ens är möjligt att ha fullständig kunskap. Smärtsamt, men sant. Det finns förhoppningsvis nyanser mellan okunskap och…[Läs mer]

   • Jag hålller med att det krävs krafttag att skapa miljövälnligare sytem i dagens välrd, men det ekonomiska systemet tar ju inte hänsyn till miljö utan endast profit, och att lagstifta mot detta skapar troligtvis en massa motstånd. Gör det dyrare att använda fossila bränslen? Du får en massa arga glesbygdbor som startar facebookgrupper i Sveriges fa…[Läs mer]

   • Jag tycker tvärt om, att fler borde få säga till om ekonomin! Fåtalsvälde och expertstyre tror jag inte på. Och om vanligt folk inte ska få säga till något eller ens uttrycka åsikter om skatter, vad innebär det för demokratin? Du säger revolutionär, men jag säger demokrat och hoppas att all ekonomi demokratiseras under min livstid.

    • Det är skillnad på att inte få göra något eller man inte borde göra något. Till exempel vore det olämpligt för mig att uttala mig om hur andra människor ska tycka och tänka eftersom jag inte fullständigt kan leva mig in i deras livssituation och åsikter. Däremot är jag inte förbjuden att göra det, en rättighet jag tog tillvara på i ovanstående…[Läs mer]

   • Oinspirerande och lite provocerande 😉
    Nej men jag förstår din poäng. Visst vi har ett ekonomiskt system idag som ger oss det välstånd vi lever i, men fungerar det verkligen så himla bra egentligen? Skapar det inte enorma mängder lidande på en global skala och håller det inte på att leda oss in i en klimatkatastrof? Jag tror inte man ska vara…[Läs mer]

    • Det kan också leda till komplikationer i likhet med Maos stora språng. Det vore väldigt snöpligt att i försök att rädda jorden och dess invånare förstöra just det man ämnar rädda. Kostnaden i form av mänskligt lidande vid ekonomiska revolutioner är otroligt hög vid felkalkyleringar. Jag är väl inte tillräckligt modig(eller dumdristig, beroe…[Läs mer]

   • Bra resonemang. Samtidigt finns det andra områden som också kräver påtaglig expertis där populasen tillåts inflytande – detta är inte nödvändigtvis felaktigt eller negativt: möjligheten att få vara med och påverka kan uppväga en markant del av de negativa följder ens beslut får.

  • Mina tankar om ekonomi är nog i stort sett samma nu som tidigare, men begreppet med donut-ekonomi är nytt för mig. En kommentar till riksbankens film bara; resonemanget om att pengar uppfanns som en ersättning för ett komplicerat system med byteshandel är en vanlig uppfattning som inte har någon som helst historisk bevisning att luta sig tillba…[Läs mer]

   • Hej, jag känner igen det här alltså att man helst inte prata ekonomi med meningsmotståndare. Som jag sa ett mycket laddat ämne och så länge det inte finns ett vettigt alternativ till pengasamhället, är det svårt att komma med bra argument, i alla fall i mitt fall.

   • Hej Olof!

    ”Definitionen av ekonomi som “hushållning med begränsade resurser” tycker jag beskriver en del av det som ekonomi handlar om. Det handlar ju om hur man ska fördela resurserna inom de ramar och mål man har, men tappar lite frågan om hur man sätter ramar och mål. För mig handlar ekonomi mycket om sociala relationer och hur man värdesä…[Läs mer]

    • Ja men det tror jag. Det mest intressanta tycker jag egentligen är den samtida visualiseringen av gränser och behov och sätter fokus på vad vi ska ha ekonomin till, vilken jag tycker har saknats ett tag i den offentliga debatten. Som jag förstår det så behöver man:
     1. Sätta mål för hur man vill att samhället ska se ut.
     2. Identifiera vilka gräns…[Läs mer]

   • Bra tillägg om ekonomins historia – det visste jag inte. Ska kolla upp det mer. Jag håller verkligen med dig i dina förhoppningar på en mer rättvis och cirkulär ekonomi, vi får helt enkelt försöka jobba mot det tillsammans!

   • Jag tycker det var rätt målande kritik av dagens system i the Moneyfix, när (kommer inte ihåg vem) beskrev hur en lågkonjuktur fungerar: man har en massa folks som vill arbeta och skapa saker, t ex att bygga ett hus, man har verkygen att bygga husen, man har ett behov att fler hus blir byggda, men eftersom marknaden är inne i en lågko…[Läs mer]

   • Kul att läsa dina tankar och kommentarer! Intressant det här med att bilden av uppkomsten av pengar kommer från Adam Smiths hjärna, snarare än verkligheten. Jag har själv oreflekterat, använt den bilden när jag beskrivit pengar i min undervisning för gymnasielelever. En svår fråga kanske, men hur tänker du att man skulle kunna beskriva det utifrån…[Läs mer]

    • Är absolut ingen expert på området, men jag tänker att pengar i grunden är en social relation. Graeber skriver om ekonomier som i omväxlande utsträckning använder kredit eller kontanter. Kredit skulle typ motsvara att du grannen är beredd att ge dig en get för att hon litar på att du kommer betala tillbaka henne på något sätt senare (kredit). Had…[Läs mer]

  • Hej, ett mycket laddat ämne. Jag har ju pluggat ekonomi så jag har ju lärt mig hur man ”ska” tänka om pengar. Att pengar har en så stor makt och påverkan är sant och sorgligt. Men frågan är om det finns ett vettigt alternativ? Har ni försökt tänka på det hur det skulle vara att man plockade bort pengarna helt och hållet? Hur skulle livet ser ut…[Läs mer]

   • Hej Magdalena!

    Ja, det är verkligen svårt att föreställa sig ett samhälle helt utan pengar! Pengar underlättar ju verkligen i vardagen. Man får tänka om helt och hållet. Tänk om vi hade ett samhälle helt utan ÄGANDE? ”Allt åt alla”. Också svårt att föreställa sig, men spännande!

    Exemplen från slutet av the Money Fix, med tidsbanker och byt…[Läs mer]

   • HEJ!

    Ja, ekonomi är ju sannerligen ett laddat ämne som vi befinner oss mitt i. Jag tänker att vi kan fortsätta drömma om alternativa system där pengar inte finns MEN jag tror att det kommer vara svårt att förverkliga. Makten finns där pengar finns i dagens samhälle, därför tror jag på att använda det system vi har nu och försöka hitta…[Läs mer]

   • Jag tänker att pengar bara är medel för överlevnad, så för mig är det inte så konstigt att vi anstränger oss för att få dem. Jag tänker inte att det är fel att det finns pengar och att allt skulle vara bättre utan dem, snarare som du poängterar att de är kopplade till värde och en onyanserad bild av mer lika med bra där man inte tittar på hur det…[Läs mer]

   • Vad betyder det egentligen att någon har förvärvat sin rikedom på någon annans bekostnad? Jag har svårt att se att någon kan göra _någonting_ som inte påverkar omgivningen, om vi räknar med diffusa potentiella scenarion som att exempelvis en anställd hade utfört arbetet åt sig själv istället för att göra det som anställd.
    Instämmer i att…[Läs mer]

   • Konstig spiral, det håller jag med om! Samtidigt nästan konstigare tycker jag att det är att tanka sig hur det skulle se ut om det inte skulle vara så? Det säger jag inte för att försvara, utan som en reflektion kring hur låst mitt sätt att tänka kring livet ändå är! Har du några tankar om hur det skulle kunna vara på ett annorlunda sätt?

  • Jag har valt att fokusera på frågan: Nyligen brann Notre Dame, och 7 miljarder samlades snabbt in till återuppbyggnaden, främst genom donationer från den extremt rika överklassen. Vad tycker du om att vårt ekonomiska system tillåter så stora ojämlikheter i inkomst? Bör vi ändra på systemet, och i så fall hur?

   Det korta svaret på frågan om vad…[Läs mer]

   • Ja, steg för steg får det nog ske, om inte världskrig utbryter. Fast vissa saker borde förbjudas utan dröjsmål, som miljöförstöring och fattigdom. Och miljardärer. Frågan är bara vem som skulle se till att dessa förbud efterföljs. FN har ju redan deklarerat vad som är de mänskliga rättigheterna, men hur många länder följer dem?

    Sen håller jag…[Läs mer]

   • Intressant resonemang om symboler. Tror att du har helt rätt i att människor har lättare att engagera sig när de kan relatera till saker på ett enkelt sätt. Håller också med dig om att frågan om bistånd är komplex. Tycker inte att det är fel att donera pengar till notre dame, men problemet är väl snarare att vi har ett samhälle där vissa människor…[Läs mer]

   • Hej Julia!

    Varför, anser du, är det nödvändigtvis ett problem att 28 människor äger lika mycket som 3.8 miljoner? Jag har svårt att se någon egentlig förklaring även om jag givetvis känner ett uns av avundsjuka. Pengar bara kan tolkas som potentiellt välstånd eller potential att förändra. Att ett fåtal äger mycket innebär mest att ett fåta…[Läs mer]

  • Hej!

   Ekonomi… Har alltid varit ett ämne som jag haft svårt att engagera mig i. Min mamma var revisor och min syster arbetar på bank, men själv har jag alltid dragits till humaniora. Så det här ämnet har varit en utmaning för mig. Det som slutligen hjälpte mig att tänka i någon slags nya banor kring det var/är en bok jag läser nu skriven av e…[Läs mer]

   • Tycker du sätter fingret på något här, dvs tråkigheten i själva begreppet. Tror att anledningen till att många tycker ekonomi är tråkigt är för att ”vetenskapen” knölats till, teoretiserats och abstraherats så mycket under det senaste århundradet att begreppets kärna blivit nästan helt gömd under en hop av begrepp och nationalekonomis…[Läs mer]

  • Mina tanker om Ekonomi, är väl främst något som är jobbigt, men väldigt styrande för mycket i mitt liv. Att vara fattigt kan vara väldigt stressande, när man får de där fönsterkuverten i posten, och man redan har spenderat större delen av sin lön, eller studiemedel. Ett problem är att det är så lätt att vänja sig med mycket pengar, men så svå…[Läs mer]

  • När jag tänker på ekonomi så tänker jag på vardagen. Gå till Willys och handla mat, tänka på hur föräldraledigheten ska planeras, hur pengarna ska räcka i slutet av månaden, boende, lön. Som något som jag med min familj sysslar med på ett mer eller mindre lyckat sätt. Jag blir glad när jag tänker på socialdemokraternas föräldravecka, efte…[Läs mer]

  • Jag har alltid sett på ekonomi som någonting mycket diffust. Privatekonomiskt har jag väl klarat mig någorlunda, även om mina egna tillgångar har en tendens att försvinna i raskare takt än vad jag förmår ordna fortlöpande tillkomst. Ekonomin mellan miljoner människor; mellan stater och stater; mellan banker – den är svårare att begripa sig på.…[Läs mer]

 • 20190304-20190324
  Under de tre kommande veckorna tar vi oss an det superaktuella temat Migration, flykt och solidaritet. Vi börjar temat med en överblick över flyktingsituationen i världen i stort. FNs fly […]

  • Under flyktingströmmen hösten 2015 ändrades organisering för flyktingar i Göteborg, där jag nu bor. Praktiska skäl gjorde att nya organisatoriska former bildades, allianser slöts och samarbeten inleddes. Innan hade aktivismen på ett lågintensivt sätt i Ingen Människa Är Illegal (IMÄI) och kyrkor. Den stora mängd människor som kom gjorde att det…[Läs mer]

   • Hej Arne! Vad fint att läsa ditt både redogörande, analytiska och personliga inlägg. Jag tycker att du ställer viktiga frågor om styrkorna/bristerna inom den radikala vänstern. ”Kanske misstog statens tillåtande för vi vår egen organisatoriska styrka?” frågar du, och det känns träffande. När det som kämpas för inte längre accepteras av st…[Läs mer]

    • Hej Lone! Tack för fina ord! Och det är så stora och svåra frågor. Ett rörelse som vill bygga en motmakt på ett verkligt sätt, bortom staten och som alternativ till kapitalismen känns viktigt med även nästan ogreppbart. Kanske kan lokal organisering för bättre villkor på ett konkret sätt med målet att bygga upp alternativ och utmana stat och…[Läs mer]

   • Hej Arne,
    självklart är det en förfärlig tragedi att människor, i jakt på ett bättre liv, förlorar just det de riskerar med flykten. Jag har dock aldrig riktigt förstått mig på Vänsterns hållning om välfärd och migration, eller snarare vet jag att det finns två läger – de mer nationalistiska och de globalistiska. I vilken mån är ett lokalt väl…[Läs mer]

    • Hej Joakim, jag har också svårt att tror att man kan plocka bort systemet ”staten”. Jag tror det är lite naivt att tror att systemet världsmedborgare skulle fungera idag. Jag tror att människan behöver känner sig tillhörig till någon stat / region osv.

    • Hej Joakim,

     Jag förstår hur du resonerar kring ”Svenska medborgare”, ett nationellt välfärdssystem etc. Det är liknande resonemang som den nationella staten grundas på. Jag tror dock att utmaningarna som nationalstaten står inför i dagens läge kommer att utkräva nya lösningar på människoströmmar och de kommande massiva rörelserna vi…[Läs mer]

     • Hej Sanna,

      Jag tyckte det du tar upp om terminologin är intressant. I Sverige har ju begreppet nyanlända använts ganska mycket. Jag tycker på ett sätt att begreppet är bra men samtidigt tonar man ju ner att de är just flyktingar med skäl att få stanna. Thailand som är ett av få länder som inte skrivit på flyktingkonventionen har ju ett begrepp…[Läs mer]

   • Hej Arne, mycket intressant att läsa och du kan vara stolt att ha bidragit med flyktningshjälpen. Det är någonting som är medmänskligt och bra på alla sätt. Men eftersom vi bor i ett land med en mycket stark ekonomi om man jämför internationellt, tycker jag att det är statens uppgift att samordna och ta hand om flyktningar som kommer. Ingen vill…[Läs mer]

  • Hej Joakim!
   Intressant fråga tycker jag!
   Jag delar, inte helt oväntat, inte din beskrivning som närmar sig en motsättning mellan solidaritet med flyktingar och välfärd. Kanske för att min definition av välfärdssamhället ser annorlunda ut än din. Jag ser det inte som ett (i huvudsak) nationalistiskt projekt som syftar till att knyta värden til…[Läs mer]

  • Jag är inte svensk. Jag är från Österrike och valde själv att flytta till Sverige bland annat eftersom jag hoppas att ha ett bättre liv i Sverige. Det var så klart också pga. jobbet, men jag var ju inte tvungen att flytta. Jag är alltså också en migrant, men migrant är inte lika med migrant i den allmänna diskussionen. Man kallas ju inte som fly…[Läs mer]

   • Hej Magdalena!

    Intressant med tankarna om vad som ligger i begreppet ”migrant”. Jag kollade upp det i både SAOB och Nationalencyklopedien, inget av de uppslagsverken hade ordet, utan ledde vidare till ”immigrant” som ledde vidare till ”invandrare”. Såhär förklarade NE det:

    ”invandrare, immigrant, person som flyttar från ett land till ett…[Läs mer]

  • https://www.huffpost.com/entry/nature-destruction-climate-change-world-biodiversity_n_5c49e78ce4b06ba6d3bb2d44

   Jag har tagit upp det här förut och jag tar upp det igen, för det är på detta vår fred och kanske överlevnad hänger: Vi förnekar omfattningen av problemen omkring oss därför att graden av förändring som behövs utmanar vår identitet…[Läs mer]

   • Hej Karolina, jag använder inte FB längre, efter att har sett en dokumentär om FB.
    Kan du i korta drag beskriva dina förehavande. Jag blev mycket nyfiken nu.

    • Hej Magdalena!
     Kul att du är intresserad!
     Bra för dig, vilken tidsslukare FB är! Fast också ett sätt att hitta intressanta grejer, så jag stannar ett tag till 🙂
     Jag är bara i startgroparna, så just nu söker jag mycket info. Beslut ett var att sluta äta kött helt och hållet. Beslut två, att inte flyga, puh, känns lite tungt. Beslut tre, a…[Läs mer]

     • Hej, vad roligt. Jag gör faktiskt redan de flesta saker som du nämner, vi äter ingen kött, endast fisk. Vi flyger inte längre förutom undantagsvis, då klimatkompenserar vi. Vi köper allting som är möjligt second-hand eller byta med andra. Matinköp kör vi via Ecoviva ekologisa matkassor eller via Lidl, som är mycket bra på miljön. Nästa steg bli…[Läs mer]

      • Åh, höns och grönsaksland, så underbart! Min dröm också 🙂 Det där med klimatkompensation av flyg fattar jag inte riktigt, utsläppet görs ju ändå. Man bara hindrar nån annan från att göra det, eller har jag fattat fel? Känner mig lite skeptisk till det, hur tänker du kring det?
       Så spännande att här finns fler miljökämpar 🙂

     • Börja dumpstra all din mat, mycket klimatvänligt! Och biliigt!

      • Tack Mikael! Har ingen aning om hur jag skulle gå tillväga då. Är det möjligt i Malmö? Utan att råka i trubbel?

   • Hej Karolina!

    Å jag vet nästan inte vad jag ska skriva! Jag drabbas av samma maktlöshetskänsla som kanske alla som såg men inte likeade artikeln på FB. Du har ju rätt, helt enkelt, och det är bara så otroligt jobbigt att inse det.

    Vilken omställning du gör! Hoppas att du lyckas inspirera andra. Jag själv har gjort samma omställning…[Läs mer]

   • Hej Karolina!
    Sent om sider så läser jag nu ditt inlägg. Och slås av kraften i det! Både dina reflektioner kring stora samhälleliga frågor som klimatet och hur du kopplar det till det personliga. Jag blir imponerad och inspirerad ditt ärliga förhållningssätt. Nu när det gått en tid, hur har det gått med sociala medier? Jag stängde själv ned alla…[Läs mer]

  • Tack för ett otroligt bra och viktigt tema.

   Jag tänkte börja med att dela en historia om min mormor. Min mormor är ingen expert i migrationsfrågor men jag tycker att hennes historia är så fascinerande och relevant ändå. Min mormor förlorande sin man (min morfar) för tio år sedan, precis när hon blivit pensionär. Hon är nu 75 år och bor på land…[Läs mer]

   • Tack Julia för goda nyheter och inspirerande inlägg, vittnesmål på medmänsklighet är så viktiga. Jag tror lösningen ligger i detta, att bjuda in, dela med sig, mötas.

    Kul också med dina rapporter från Senegal! Jag har rest en del i Senegal och har sett samma som du, hög arbetslöshet och fattigdom. Jag råkar också veta att det är många som t…[Läs mer]

    • Hej!

     ÅH vad kul att du har kopplingar till Senegal! Ja du har helt rätt, jag var här under valet och det var mycket som inte gick rätt till – många oppositionella som inte kunde ställa upp pga korruptionsanklagelser osv. Nuvarande presidenten ändrade även konstitutionen innan valet så att han kunde ställa upp ännu en gång… och vann mycket…[Läs mer]

   • Hej Julia!

    Vilken fin historia om din mormor och hennes vänner! Sånt som värmer hjärtat. Och som du säger, det pågår nog massor av mer liknande möten runt om i landet som vi inte får höra så mycket om. Tack för att du för poängterar och för fram positiva exempel — ”Ofta hör vi endast om problemen med migration och invandring men jag menar m…[Läs mer]

   • Hej Julia!
    Fint att höra hur människor ställer upp för varandra. Det ger ju lite hopp om framtiden.

    Intressant att du befinner dig i Senegal just nu när vi läser det här temat. I ”Bilal” så har jag för mig att det i början av boken pratades om hur europeiska fiskefartyg utarmade fiskevattnen utanför landets kust. Då är kanske inte problem…[Läs mer]

   • Hej Julia, Väldigt intressant inlägg. Jag funderar dock i samma banor som Olof. Kanske är den huvudsakliga problematiken de europeiska företagens rovdrift. Ett alternativ för att minska behovet att flytta på grund av att det inte går att försörja sig borde ju vara att dels minska rovdriften men också att arbeta mer med teknologiöverföring och liknande.

   • Vilken fin berättelse om din mormor, tycker jag. Blev berörd! Och jag reflekterar vidare kring hur viktigt det är med institutioner och sammanhang som tillåter och ger möjlighet för människor att vara medmänskliga och hjälpsamma, så som språkcaféet här var.

    Delar dina känslor om migrationspolitiken, även om jag känner hur jag själv kan glida…[Läs mer]

  • Först en kommentar till boken, jag tyckte den var riktigt intressant och den gick snabbt att läsa trots tjockleken. Boken var rätt nattsvart rakt igenom, det enda glädjeämnet egentligen var väl den ”snälla” gruppen av carabinieri som förekom i lägret på Lampedusa. Det som den verkligen speglade var den korruption och kommers som fanns kring f…[Läs mer]

   • Hej Mikael!

    Tack för ”rapport” från Camp Moria i Grekland. Fint också att höra att du gillade boken!

    Jag tycker att din väns tankar om att fly som politiskt motstånd var intressant! Har han/du/några av er andra träffat flyktingar som resonerat så själva också, att flykten var ett medvetet motstånd mot regimen/makten/andra krafter?…[Läs mer]

   • Hej Mikael!
    Intressanta punkter du tar upp, även om jag inte är helt säker på att jag håller med helt och hållet. När det gäller EU så är det väl framförallt en ekonomisk union i nuläget och i alla fall jag får inte känslan av att det råder någon konsensus om hur man ser på mänskliga rättigheter. Det som snarare börjar bli en konsensus inom EU är…[Läs mer]

    • Hej Olof! Vet inte om jag uttryckte mig oklart, jo jag håller med om att Eu primärt är en ekoonomiskt union, det jag ville ändra på var det skulle bli konsensus att stå upp för mänskliga rättigheter.

   • Tack för ett intressant inlägg Mikael.
    Jag tänker när jag läser sista stycket att det låter fullt logiskt att personer ska kunna ta sig legalt men om man ska problematisera det något så skulle ju ända sättet att göra det på vara att låta alla som kommer stanna. Nu finns det ju förhållandevis få personer som vistas illegalt i Sverige men i a…[Läs mer]

    • Hej Mats P! SOm en kommentar till din kommentar tycker jag absolut att man borde göra något åt själva flyktingsmugglandet, det är ju en ganska skitig branch där allt verkar gå ut på att krama ut så mycket pengar som möjligt ur allt och alla, och behandla människor som skit. Men jag tror inte på att, som EU har gjort att skicka iväg en massa pengar…[Läs mer]

  • I göteborg finns det flera organisationer som jobbar med migration på hemmaplan. Dels så har vi hjälporganisationer som Röda korset, Rädda barnen, Räddningsmissionen, Stadsmissionen och Göteborgs stad. Sedan har vi andra sätt där man kan organisera sig individuellt med språkcaféer, läxhjälpsgrupper och stödgrupper.

   Jag har inte riktigt skött…[Läs mer]

   • Hej! Tack för intressanta tankar och vittnesmål.

    Mycket intressant att höra om kvinnan som du mötte på psykiatriavdelningen. Jag tror verkligen att du har rätt i din analys av vårt byråkratiska system. Det kommer ju återkommande uppgifter på hur människor faller mellan stolarna och skickas mellan olika myndigheter och att ingen vet vem som ha…[Läs mer]

   • Tack för att du delade med dig, intressant och givande att läsa dina reflektioner! Jag fastande för det här med Väst ansvar för tex Afrikas situation. Jag håller med dig! Men har svårt att se vägen framåt för att nå dit. Har du några reflektioner kring det?

  • Ursäkta att jag blev sen med mitt inlägg. Återigen ett väldigt intressant tema som väcker mycket tankar.

   Jag tänkte att jag först skulle dela med mig kring hur den stora flyktingvågen från 2015 såg ut för mig ur ett professionellt perspektiv.

   2015 var ett väldigt speciellt år. Det stora antalet nyanlända ställde myndigheter och kommuner i…[Läs mer]

   • Hej Mats!
    Intressant att höra ditt insiderperspektiv på flyktingvågen 2015. Jag själv, som inte var involverad i mottagandet, märkte inte av flyktingvågen något nämnvärt. Det låter som att både resurserna och organisationen för flyktingmottagandet var otillräckliga för det antal människor som kom hit. Har du någon idé om hur man kunde ha förbere…[Läs mer]

    • Hej Olof,
     Jag tror att man kanske hade kunnat förbereda sig bättre genom att samordna resurser bättre direkt. Jag tror man lärde sig efterhand att bättre samordna olika delar av kommunens verksamheter och att involvera frivilligorganisationer.

 • 190211-190303

  ”Vad ska du bli när du blir stor?” frågar vi våra barn, och förväntar oss ett yrke som svar. ”Vad gör du då?” frågar vi främlingen på minglet, och förväntar oss kanske ”Jag sysslar med webbutv […]

  • Hej alla!

   Jag vill tipsa er om att, om ni får tid över under detta tema, börja läsa Fabrizio Gattis bok: ”Bilal – på slavrutten till Europa” (nästa temas kurslitteratur) redan nu, då det är en lite längre bok (och boken till detta tema är ganska kort).

   MVH Lone

  • Vad betyder arbete? Jag skulle vilja säga vad betyder arbetsliv.
   Det är väldigt givande debatter av Roland Paulsen. Man ska ha fokus inte bara på arbete, utom liv.
   Bode saker måste komplettera varandra.

   • Hej Rafaella! Kan du utveckla lite? Vad är det du tycker är intressant av det Roland Paulsen säger? Vad tror du om förkortad arbetstid? Har vi för lång arbetstid i Sverige idag, tycker du? Vad tror du om basinkomst-idén, kan det vara något bra för samhället?

    Lone

  • Tema: Arbetskritik

   Först vill jag säga att jag blir lite upprörd över att det finns jämförelse av arbete i Sverige och slavarbete. Jag besökte igår en ö utanför Senegals huvudstad Dakars kust som var central under slavhandeln till Amerika. Och det går inte att jämföra dagens arbetsförhållanden i Sverige med slavliknande förhållanden.…[Läs mer]

   • Hej Julia!

    Vad spännande att du är/var i Dakar! Nästa temas kursbok börjar nämligen i Dakar. Och i den kommer vi få läsa om den så kallade ”slavrutten” till Europa.

    Är det filmklippet ”Arbetssamhället gör oss till slavar” du tänker på? Jag förstår att du blir upprörd över en sådan jämförelse och jag är helt enig om att kolonialtidens slave…[Läs mer]

    • Hej!

     Ja bra input, papperslösas och andra utsatta personer har ju verkligen inte bra villkor. Flyktingar är som jag förstår det den grupp människor som är mycket utsatta för nutida slavhandeln och trafficking osv.

     • En förändring som kommer att ske i o m den ökade automatiseringen är nog att fler sweatshops försvinner, och produktionen av varor flyttar tillbaka närmare konsumentarna, då en industrirobots driftskostnader är relativt lika oberoende om den står i kina eller Sverige, och det är lättare för H & M att styra produktionen och logistiken.

   • Hej!
    Ett stort bekymmer med studien i Finland var att gruppen som valdes ut var arbetssökande och redan var beroende av bidrag i hög utsträckning. I dessa fall är det självklart att 3000 kronor extra, utan motkrav är uppskattat. Testa göra samma sak med studenter så får vi säkert samma resultat. Jag är däremot inte säker på att det i dessa fall…[Läs mer]

   • Hej Julia! Håller med dig i din kritik av Lafargues jämförelse mellan slavarbete och lönearbete. Lafargue är ju i allmänhet ganska onyanserad och provokativ i den texten vi har läst. Dock kan man kanske ha ett visst mått av förståelse för hans ståndpunkt då arbetsföhållandena i europa under tiden han var verksam mycket liknar de som återfinns i ex…[Läs mer]

    • Jo, men det tänker jag att du ar helt rätt i! Jag var lite upprymd av upplevelsen när jag skrev detta så jag var nog otydlig. Absolut, arbete såsom det som sker i länder såsom Kina och Bangladesh kan verkligen liknas vid slavarbete. Just för att valmöjligheterna inte finns och att det är helt omänskligt. Tack för dina tankar!

   • Hej Julia!
    Förstår att du är påverkad av din resa till Gore! Och jag instämmer verkligen i att man inte ska svänga sig med termer som slavar och slaveri. Ditt omvärldssperspektiv är också belysande och viktigt.
    Jag kände samma som du, att jag är så i systemet att det är svårt att se utanför det, men jag märker också hur jag med detta ämne börja…[Läs mer]

    • Ja, jag känner veklingen igen mig i det du säger. Det är inte bra att arbete är det som ska ge oss mening osv det föder bara ett prestationssamhälle vilket inte är bra alls. Det är därför detta tema eftersom det väcker tankar om det system som jag själv har så djupt inrotat i mig. Ska verkligen fortsätta att tänka och begrunda. Tack för din input!

  • För mig är det klargörande att skilja på arbete och lönearbete. Jag älskar att arbeta med kroppen, tycker om att aktivera mig fysiskt och särskilt så med att göra något produktivt. Sällan annars känner jag mig så tillfreds som när jag, till sjöss på skutor, lägger mig på akterdäck för att slappna av med en kropp som värker av trötthet efter att h…[Läs mer]

   • Hej Arne!

    Du kommer med många intressanta tankar här, och tack för lästipsen! Jag har inte hört om Bifo innan, men känner också igen mig i det du skriver om det fordistiska samhället — att olika typer av arbeten ger olika utslag på fritiden och vad man orkar/kan/vill göra med den. Lika intressant som att diskutera arbete tycker jag är att di…[Läs mer]

    • Hej Arne, tack för intressant läsning. VIlle bara flika in att i dagens samhälle är ju många jobb väldigt luddiga när det gäller gränserna mellan arbete/fritid. Att stå på systembolaget och ställa upp flaskor, för att sedan gå hem, och helt släppa jobbet kan ju vara väldigt befriande. Många av dagens jobb har ju med teknikens hjälp lyckas föj…[Läs mer]

    • Superintressant om fritidens kommersialisering! Avhandlingen verkar jätteintressant, ska titta in den!

     Ja, det var lite outvecklat från min sida och jag tycker nog kanske också att basinkomst kan vara en väg ur kapitalismen. I mina tankar bara om en kapitalistiska produktionen förändras – ägande, sätt att producera saker, tillverkning och dem…[Läs mer]

     • Nej — det är en bra fråga, varför kapitalet skulle acceptera det. Men det finns ju basinkomstförespråkare från både höger och vänster, även om jag själv är mest insatt i vänsterns synsätt.

      Jag tänker mig basinkomstens eventuella införande som parallellt med en strängare fördelningspolitik och arbete mot skattesmitning. Skatta inkomst av…[Läs mer]

   • Hej Arne!
    Intressanta reflektioner! Tyckte det var intressant att du kände dig som friast när du arbetade på systembolaget. Var det för att du kände dig fri från exploatering av intellekt och emotioner även om du exploaterades för ditt fysiska arbete? Ofta när man hör marxister tala om alienation så ifrågasätter de ju just enahanda fysiskt arbe…[Läs mer]

   • De idéer som du lyfter fram från Bifo känns intressanta, men samtidigt har väl bilden varit tvärtom, det vill säga att genom att de anställda själva fått vara med och ta ansvar för och planera sitt arbete så ökar också känslan av sammanhang och arbetet blir mer meningsfullt. Kommunal har väl till exempel drivit frågan att till exempel hemtjän…[Läs mer]

  • Intressant tema, som vanligt.

   40 timmars arbetsvecka har jag ofta ifrågasatt! Jag har alltid jobbat mycket mindre, bara i 2 års har jag jobbat 40h/vecka och jag var helt slut. Jag tror att det skulle räcka med 20 timmar, så många problem skulle bli lösta på detta sätt, utbrändhet, trafikproblematik, barn/ungdomar med psykisk ohälsa pga frånv…[Läs mer]

   • Hej Magdalena!

    Kul att du tyckte att temat var intressant! Jag håller med dig — som barnfri och deltidsarbetande har jag svårt att förstå hur man klarar av att både ha familj och heltidsarbete OCH klara av att ta hand om sig själv! En stor eloge till alla som klarar det med hälsan i behåll.

    Det där med barnen, visst är det både kul och vä…[Läs mer]

   • Hej! Jag håller med om att kortare arbetstid säkert skulle vara behjälpligt vid en del av de problem du räknar upp. Men vilken effekt skulle det få för samhället i stort ifall folk bara arbetade 20h? Exempelvis för att fylla upp arbetskraft (många yrken lider idag brist av arbetare), och för utveckling/upprätthållande av kompetens, Kan man verklig…[Läs mer]

   • Hej Magdalena! Håller med dig om att det vore vettigt att skala ner på lönearbetet och att det skulle kunna få bra effekter på folks mående och samhället i stort om det görs på rätt sätt. Som du säger så skulle nog basinkomst kunna göra att man kan jobba med någonting som man verkligen brinner för istället för att bara jobba för att kunna försörja sig.

  • Arbete och syn på arbete: Arbete, att allokera en del av sin tid till att utföra någonting? Svårdefinierat tycker jag. Lönearbete innebär väl att man lägger sin tid på att utföra någonting åt någon och får betalt i kompensation för att man lägger sin tid och möda. Emellertid finns det ju mängder av arbete som utförs i samhället som inte är lönearb…[Läs mer]

   • Hej Olof!

    Spännande att läsa dina tankar och tolkningar av problematiken! Den här tanken om att kartlägga behoven i samhället och i vår kollektiva miljö verkar ju vara en rimlig utgångspunkt för hur vi organiserar våra arbeten. Och så dela på de jobb som vi anser oss behöva. Jag är också helt enig om att kulturarbeten, musik, sociala mötesp…[Läs mer]

    • Min spontana tanke är att om vi hade en jämlik resursfördelning så skulle inte basinkomst behövas, men gör man en djupare analys så är nog den spontana tanken ganska missvisande. Oavsett hur produktionsmedel är fördelade i samhället så tror jag att vi behöver någon slags trygghetssystem för att omfördela resurser så att det är möjligt att leva…[Läs mer]

  • Ja, vad är egentligen arbete? Är det detsamma som jobb? Finns det idag en balans mellan arbetets ekonomiska funktion och dess sociala och moraliska roll i våra liv? Jag tror personligen att definitionen av arbete varierar mellan oss människor och att detta har sin grund i dels vilket/vilka sociala kontext/er vi kommer ifrån/befinner oss i och dels…[Läs mer]

   • Superintressant! Tack för att vi får ta del av dem!

    Själv kan jag verkligen hänge mig åt en förkärlek till arbetarklassen, kanske lite oreflekterat ibland, och därför så tycker jag det är intressant att veta mer om vad du tycker är problematiskt!

    • Jag har själv haft en förkärlek till arbetarklassen, men har upplevt att arbetarklass-identiteten ibland tenderar att ”sluta” folk och göra människor lite väl defensiva när det kommer till t.ex frågor som rör ’kampen’. Jag möter ofta uppfattningen att när en ”lämnat” de mer klassiska arbetarklassyrkena så är en inte längre någon ”riktig” arbeta…[Läs mer]

     • Väldigt intressant om detta med klass. Var går gränsen mellan arbetarklass och medelklass. Titta på en förskola till exempel där du har både barnskötare och förskollärare. Förskolläraren har en universitetsutbildning och borde ju då inte räknas som arbetarklass. Om man sedan tittar på hur det ser ut på många förskolor är min uppfattning att fö…[Läs mer]

   • Hej Sanna!

    Tack för intressant läsning och lästips! Jag tycker ofta att det är givande att läsa om utifrånblickar på det västerländska samhället. Det sätter saker och ting i nya perspektiv, saker som tyckts självklara kanske inte alls är det i andra världar. Gillar, och känner igen mig i, fot- hand- och huvud-tanken. Det får mig att tänka p…[Läs mer]

  • Jag tycker att idén om medborgarlön/basinkomst är intressant. Jag har själv arbetat som socialsekreterare och även om jag tycker att det på det stora hela är ett välfungerande system så finns det olyckliga delar i det, de kontroller som görs kan vara integritetskränkande, systemet skapar inlåsningseffekter och en del andra märkliga effekter där…[Läs mer]

   • Hej Mats!

    Intressant med dina erfarenheter som socialsekreterare. Ja, det vore ju orimligt om basinkomst skulle komma att innebära att tex personer med behov av extra stöd i vardagslivet skulle bli utan sådan — lösningar på det bör byggas in som en del i systemet.

    Vad tror du själv — kommer människor att sitta mer framför TV, dator oc…[Läs mer]

    • Vet faktiskt inte riktigt hur jag själv tänker kring det men inspirerad av Lafargues retoriska stil kör vi på detta:

     Om människan blott blir en konsument utan att själv producera, en varelse som på intet sätt bidrar till sin egen existens, är den varelsen då mer än en parasit?
     Människan blir som tamkatten som ej behöver jaga för sin överlevna…[Läs mer]

     • Haha, snygg och kul imitation — mitt i prick Lafargue 🙂 Jag förstår din tanke! Men NÅT skulle vi väl ändå ägna oss åt — även om vi själva inte producerar våra varor — konst, musik, diskussioner, ta hand om varandra, plocka svamp?

     • Jag har träffat en och annan tamkatt som väl faller in under din beskrivning, och jag tror inte alls att det är ett trivialt problem (även gällande människor!). Förutom motivationsproblem kan sysslolöshet också ha negativa effekter på välmåendet. Visst finns det säkert många som i avsaknad av arbete skulle fylla sina dagar med konst, poesi och dis…[Läs mer]

   • Hej!
    Intressant att höra dina tankar om medborgarlönen, jag tänker att det skulle kunna vara som ett komplement till nuvarande system men vet inte alls hur detta skulle kunna utformas på detta sätt.

    Jag tror också att vi har ett behov av att känns oss behövda och att de allra flesta av oss vill bidra till samhället. Jag tänker också att…[Läs mer]

  • Tema: Arbetskritik

   Jag valde följande stycke ur Rätten till lättja:
   “Hittills har min uppgift varit lätt, jag har endast behövt beskriva ett verkligt och av oss alla alltför välkänt ont. Men att övertyga proletariatet om att man har prackat på det en pervers moral, att den otyglade arbetsamhet som det hängett sig åt alltsedan århundradets…[Läs mer]

   • Hej Karolina!

    Tack för läsningen! Intressant att läsa om hur dina personliga erfarenheter format tankarna om temat. Ja, det finns en oerhörd komplexitet i frågan och det är svårt att greppa, tror jag, för den enskilde tänkaren. Som Lafargue skriver i citatet du tagit upp — det här skulle ju behöva diskuteras med ”hälsoexperter”, ekonomer oc…[Läs mer]

   • Väldigt intressant det du skriver om hur arbete i samband med att du utbildade dig kom att kännas som mindre viktigt. Det jag funderar på är dock om det verkligen varit utmärkande för arbetarklass att inpränta arbetets värde i sina barn. Min erfarenhet är att det nog varit en ganska typisk inställning i Sverige som väl anses ha en koppling t…[Läs mer]

   • Hej!

    Tack för dina intressanta tankar. Spännande att läsa om dina erfarenheter och din bakgrund. Jag tror att många värderar mycket av sitt värde i sin karriär och sitt arbete, jag själv är mycket inkluderad och jobbar med detta. Att värdera sitt värde i sina prestationer är verkligen farligt. Jag har många vänner som drabbats av utmattning oc…[Läs mer]

  • Arbete, är ett ganska brett begrepp. Att arbeta tror jag är gnaksa naturligt för de flesta männsikor, man har en skapande kraft inom sig. Men arbete kan i värsta fall, vara något själadödande man gör för att ha möjlighet att betala hyran och mat, ett produktivitetsbegrepp, där allting handlar om att producera så mycket som möjligt, och arbetets…[Läs mer]

   • Hej Mikael!

    intressant att läsa dina reflektioner om protestantismens kopplingar till den förändrade arbetsmoralen. Har inte läst just Weber men sett liknande kopplingar annorstädes också, till protestantism och kalvinism och idén om att människan ska lyda och nöja sig med vad hon får och hur detta format arbetssamhället.

    Vad gäller arb…[Läs mer]

    • Hej Lone! Jo, som en reflektion till Karolinas inlägg om arbetsmoral, kan jag hålla med om att det förekommer en stark ”arbetsmoral” inom stereotypa arbetarklassjobb. Har haft en väldigt massa arbeten inom olika sektorer, och jag kan tycka att bland hantverkatyrken, städare o.dyl, var inställningen till att maska mycket mindre, även om folk hade s…[Läs mer]

  • Hej!

   Ursäkta för sent inlägg! Jag tycker detta har varit ett superspännande tema. Jag har funderat mycket på hur arbetslivet ser ut idag och hur jag vill att mitt arbetsliv ska vara. I dagens samhälle tycker jag mig se stress överallt och oändliga diskussioner om hur en ska få livspusslet att gå ihop. Ansvaret ligger på individen, att kunna…[Läs mer]

   • Hej Cecilia!

    Spännande tankar. Du har rätt i att det i dagens samhälle ligger helt på individen och att alla har ständig tidsbrist. Jag tycker också du sätter fingret på det intressanta i att många prioriterar att få mer betalt och gå upp i tid i stället för att få mer tid. Vi är så uppe i systemet att jag tror att vi ofta tappar fattning…[Läs mer]

    • Hej Julia och Cecilia!
     Jag tycker det är viktigt att hålla sinnet öppet för huruvida människor är kapabla att ta sina egna beslut. I många fall tror jag människor gör en nytto-/kostnadsanalys och anser att extra pengar som kan spenderas på en rolig upplevelse för familjen är mer värt än lite mindre stress i vardagen. Det finns anledning att…[Läs mer]

   • Hej Cecilia!

    Jag tycker det låter märkligt att arbetstiden har ökat sedan 60-talet. Vad är källan till det påståendet? Gäller det Sverige, eller globalt/annat perspektiv?

    Kring stress och utbrändhet tänker jag att det kanske inte är själva arbetstiden som är den viktigaste komponenten – om man känner att man har kontroll över sitt liv…[Läs mer]

  • Hej! Även jag önskar be om ursäkt för sen leverans av text. Några tankar:

   Jag tycker att diskussionen kring Arbetet är mycket intressant, och liksom i majoriteten av intressanta frågor är jag kluven över mina åsikter i frågan.

   Å ena sidan: den föreställning om arbetets inneboende förjävlighet som bland annat Lafargue ger uttryck för är…[Läs mer]

  • Huruvida den semantiska definitionen av arbete är något positivt eller negativt klingande låter jag de verksamma i SAOL att avgöra. Jag föredrar den fysiska förklaringen; Arbete är inom fysiken den energimängd som omvandlas när en förflyttning sker under inverkan av en kraft. Den härledda SI-enheten för arbete är joule = N·m = W·s = kg·m²/s² – vi…[Läs mer]

 • 20190114-20190120
  Varmt välkomna till Glokala Tankesmedjans gemensamma mötesplats under våren 2019! Den här introduktionssidan är till för er som börjar kursen i januari 2019. Ni ansluter er alltså till ett gän […]

 • Lone H publicerade en ny sida, Klimatet 5 år, 4 månader sedan

  2018-12-17 – 2019-01-20
  Vi inleder klimattemat med att ta del av klimataktivisten Greta Thunbergs tal under klimattoppmötet i Katowice, Polen:

  Greta Thunberg. Foto: Jessica Gow/TT
  I 25 års tid har ett o […]

  • Hej på er!

   Jag fastnade för frågeställningen i del B eftersom irrationellt beteende är en av de mest intressanta ämnen jag vet:
   – Vi vet att klimatkrisen är ett faktum, ändå händer inte tillräckligt – vad tror du att det beror på?

   Som vanligt kommer jag att ge ett psykologperspektiv på frågan och som grund är det bra att veta att det egent…[Läs mer]

   • Hej Karolina, intressanta tankar. Du har rätt i hur våra hjärnor fungerar. Förändring tar tid, det har jag upplevt på mig själv många gånger. Problemet i det här fallet är att vi inte har längre tid och det gör antagligen att folk hellre strunta i faktumet att klimatkrisen är real. Det känns för läskigt, stort för att kunna agera. Jag tror a…[Läs mer]

    • Jag tror mer att hotbilden är för vag och att det är därför det är lätt att förneka den. De flesta tar nog inte hotet på allvar helt enkelt. Och där spelar såklart rädslan också in att ytterligare gräva ner detta faktum nånstans långt bak i hjärnan..

   • Hej Karolina. Som vanligt tycker jag att ditt psykologiska perspektiv och kopplingarna du gör till temat är väldigt intressant att läsa! Om jag förstår dig rätt så kan det du säger sammanfattas ungefär så här: Det finns inget irrationellt beteende, utan alla beteenden har sina förklaringar. Människor gillar inte förändringar, så vi undviker dem,…[Läs mer]

    • Lone, en så viktigt fråga du ställer, jag tror absolut att media har en stor roll här. Vi förlitar oss på media för att veta vad som pågår i världen och om inte media slår på stora trumman så tolkas det som att faran inte är så stor. Vem skulle annars kunna ha den stora påverkan som media har? Det finns ingen motpart.
     Att vissa reagerar starka…[Läs mer]

   • Hej Karolina! Vilket intressant inlägg. Vad roligt att läsa om hur hjärnan fungerar. Jag lär mig jättemycket av dig, tusen tack. Jag tror att det är viktigt att veta om det du säger här att vi är programmerade till att söka trygghet och förutsägbarhet, då kan vi förstå varför vi känner obehag inför förändring och då kan försöka se utöver de…[Läs mer]

  • Jag är ganska övertygad om att vi inte kan lösa nuvarande klimatproblem utifrån det nuvarande systemet, vilket är en av anledningarna till att vi inte kommer att lyckas lösa klimatproblematiken. Eftersom problemen till stor del innebär att vi måste begränsa vår konsumtion och energianvändning, vilket går tvärt emot marknadsekonomin som kräver a…[Läs mer]

   • Hej, jag är lite osäker om jag förstod vad man egentligen kan göra enligt Roy Scranton. Kan du sammanfatta det kanske på svenska? Tusen tack

    • Hej Magdalena. Grejen med Roy Scranton (Nu har jag bara läst hans första bok, ”Learning to die in the anthropocene”, och delar av hans andra bok) som jag har tolkat det, är att det finns inget vi kan göra för att stoppa klimatförändringarna, problemet är för stort och det är alldeles för sent ändå. Det enda man kan göra är att acceptera dett…[Läs mer]

     • Som ett litet tillägg, som är lite av ett sidospår, men som kanske blir en liten motkur till Scrantons dystopiska syn, och mycket annan katastroflittratur i allmänhet, skulle jag även vilja rekommendera ”A paradise built in hell” av Rebecca Solnit. Hon tar upp en studier som görs inom ämnet katastrofsociologi, som studerar hur människor beter s…[Läs mer]

   • Hej Mikael!

    Jag förstår din svårighet att känna hopp inom det nuvarande systemet. Bristen på hopp gör ju Klein, som du säger, väldigt klart i sin bok. Men jag undrar ändå — Ska vi ge upp? Eller ska vi kämpa för att det ska bli så bra som möjligt (så lite dåligt som möjligt?)? Hur tänker du? Ser du något hopp i denna till synes på nytt upp…[Läs mer]

  • Hej, jag har valt alternativ A, men istället för att bjuda hem folk valde jag att prata med mina barn (14, 12, 8, 1) om detta och vi tittade också på hennes tal tillsammans. Framför allt vår 8 åring var mycket upprörd och hon vill agera.
   Det var jag har gjort nu är att jag skrev ett inlägg på min egen FB (jag använder det väldigt sparsamt) sa…[Läs mer]

   • Hej Magdalena! Vad roligt att du hade ett samtal med dina barn om detta, och att det dessutom ledde till aktion! Har du fått något svar från skolan? Vad sa dem?

    Väldigt kul initiativ med skolstrejk i Sthlm. Vi får se om någon kursdeltagare trillar in här snart och ser din fråga!

    Kanske du vill posta ditt inlägg här också, så att vi kan se d…[Läs mer]

   • Den största inverkan man som privatperson kan göra för miljön är vad jag har hört att 1.) Skaffa inte barn och 2.) Bli vegan. Sen antar jag att sluta och använda bil, och inte flyga kommer på tredje plats. Att inte skaffa barn är i o f en ganska lätt sak, jämfört med att bli vegan (även om det skulle kommit ut p-pillar för män för länge sen tycke…[Läs mer]

    • Intressant tanke bakom att inte skaffa barn. Det är givetvis en helt orimlig tanke iom att barnaalstrande är den enda egentliga drivkraften bakom allt levande, men kul ändå. Jag skulle dock vilja invända att man enligt samma resonemang enkelt finner att din analys brister – givetvis bör mord hamna på första plats. Då detta är en aktiv snarare ä…[Läs mer]

   • Hej!

    Roligt att du diskuterat detta med barn! Hade varit roligt att höra mer vad de har att säga. Jag blir ofta väldigt imponerad av barn idag, att de är väldigt progressiva. Jag har kusiner som jag är nära och de har som en naturlig del i språket ordet hen. Vilket jag tycker är spännande. Jag blir inspirerad av att prata med dem om klimatet.…[Läs mer]

  • Hej tankesmeder! Jag vill i den här kommentaren påminna om att det nu till vårterminen börjar ett gäng nya deltagare på kursen. Gå gärna in och läs deras presentationer och inlägg om samtalston i kursforumet, som de fått i uppgift att publicera där senast söndag 20/1. Sen är de redo att hoppa in i nästa tema med oss, så ta väl hand om dem!…[Läs mer]

  • (Förlåt för sent inlägg. Jag har haft influensa och har precis börjat se dagens ljus igen…)

   Runt om i världen syns mer och mer extrema väderförhållanden. Sverige har i år drabbats av extrem värme med skogsbränder och torka som följd. Stormar, extrema regnmängder, torka och orkaner har drabbat världens olika hörn. Klimathotet har aldrig varit…[Läs mer]

   • Hej Julia! Usch, influensa, skönt att du är frisk igen!

    Jag delar din bild av att det främst är de stora företagen och vi i väst som bör ta det stora ansvaret för klimatförändringarna. Jag undrar dock om företag och politiker kommer att göra detta utan ordentliga påtryckningar. I temat som börjar i dag, Omställningsrörelsen, får vi fördjupa…[Läs mer]

  • Ursäkta det sena inlägget, jag har nyligen varit inne i en hektisk tentaperiod och har därför inte hunnit fundera speciellt noga över vilken riktning jag skulle välja att föra mitt argument. Jag baserar mitt inlägg på följande grundargument; Klimatförändring är ett faktum som, i framtiden, kan leda till stort lidande för kommande generationer.…[Läs mer]

   • Hej Joakim!

    Förstår jag dig rätt när du menar att vi inte skall ta någon hänsyn till våra koldioxidutsläpp om de äventyrar vår nuvarande levnadsstandard, eftersom vi inte skall bry oss om de generationer som kommer efter oss?

    • Nej, utan ifall vi slutar konsumera kommer det drabba de fattigaste i världen då deras försörjning är högst beroende av att människor konsumerar de produkter de producerar. Ett totalt köpstopp eller ens en minskning i tillväxt kan få förödande konsekvenser för dessa människor. Och ifall valet då står mellan att rädda människor nu eller rädda männi…[Läs mer]

   • Hej Joakim!

    Tror du att Naomi Klein menar att vi ska stänga ner så gott som all produktion? Så förstår inte jag henne. Däremot tror jag att hon menar att vi ska se på vilka verkliga behov vi har idag. Vi konsumerar enorma mängder kläder till exempel, i västvärlden, och jag har läst studier som visar att vi slänger mellan 30-50% av all mat som…[Läs mer]

    • Om man inte ser det ekonomiska systemet som ett sammankopplat, komplext system så kunde man föra det argumentet. Men eftersom de åtgärder Naomi Klein föreslår ska minska utsläpp ej har något stöd att fungera, varken forskningsmässigt eller historiskt så skulle det innebära en väldigt stor risk att sluta upp med det system som har minskat sväl…[Läs mer]

   • Hej, hoppas tentaperioden var trevligare än min! Nu har du bara en kvar, till all lycka.
    Angående copenhagenconsensus: intressant sammanställning och ett lovvärt initiativ. Jag har dock svårt att förstå den bakomliggande tanken med att slå ihop sociala, ekonomiska och klimatmässiga vinster till en och samma spalt, iaf i kontexten klimat.…[Läs mer]

    • Tack! Hoppas allt gick väl trots den otrevliga perioden.
     Det är en mycket rimlig invändning och ärligt talat vet jag inte varför de slagit ihop parametrarna på det sättet. Kanske är det för att dölja den möjliga negativa påverkan på klimatet. Vi alla vet att det går att visa statistik på ett sätt som gömmer undan det man inte vill ska synas.…[Läs mer]

     • Kan säkert stämma att ökad ekonomisk tillväxt -> minskad befolkningstillväxt -> haltad ökning i resursanvändning. Samtidigt ökar ju resursanvändandet per capita drastiskt genom ökad ekonomisk tillväxt. Men klimatet i sig självt var nog inte huvudfokus i deras undersökning.

  • Jag tycker det är lätt att hamna i ett av ändlägena i den här diskussionen (som så många andra…). Kanske mer än i andra. Klimatet är ju allomfattande och av betydligt större vikt än i det stora hela triviala och tillfälliga frågor om identitet och monetär fördelning. Man kan dyka rätt ned i avgrundsdjup ångest för undergång och utrotning, ell…[Läs mer]

 • 2018-11-05 till 2018-11-25
  Hur skulle din vardag se ut om samhället inte hade förändrats på 100 år? Mycket av det som vi tar för givet i vår vardag idag är saker som de flesta bara kunde drömma om för 100 år se […]

  • Jag tror att rörelser för olika frågor kommer blir mer tongivande i samhället, i och med att fler människor inte engagerar sig i partipolitiken, men däremot kan brinna för en enskild fråga. Det kan också vara en bra grogund för människor att börja engagera sig mer i det politiska spelet. Eftersom jag bor på glesbygden har jag väl inga riktigt…[Läs mer]

   • Intressant att du tror att det blir mer och mer folkrörelser i Sverige.
    Jag hoppas det verkligen, eftersom det är alltid givande att en diskussion startas och oftast händer saker när det finns ett sånt forum.
    Tyvärr upplever jag att de flesta svenskar inte vill yttra sina åsikter utan håller hellre med och säger Ja och Tack istället för att engage…[Läs mer]

   • Hej Mikael!

    Vad fint att ni grannar kunnat hitta varandra genom vägföreningen! Här i stan är det ju ofta så anonymt, fast man bor så nära varandra i lägenhetshus vet man knappt vad grannarna heter. Det handlar kanske också om att vi flyttar oftare nu för tiden än vad vi gjort innan. Men nu när du började prata om grannar kom jag på ett fint…[Läs mer]

  • Folkrörelser är ett sätt att förändra, det kan ju oftast gå mycket fortare än vad politiken hinner under sin regeringstid. Men det kan också ta mycket kraft och energi.
   Jag tror att de flesta i Sverige tar det för givet vad de har. I Sverige har man ju inte behövt kämpa på samma sätt som i andra länder (även i Europa) som drabbades hårt av krig.…[Läs mer]

   • Hej Magdalena!

    Intressant att läsa dina tankar om sociala rörelser i Sverige utifrån ditt perspektiv som Österrikare! Jag har tyvärr inte sett den filmen än, men många pratar ju om den. Ja, vi är nog lite mer av en ”jag”-kultur än en ”vi”-kultur. Jag tänker att det också handlar om liberalismen och individualiseringen som växt sig allt starka…[Läs mer]

    • Hej Lone, vad trevligt att du har kommenterat mina tankar. Ja, alltså jag tror verkligen på det att krig och riktiga kriser förändrar människor, de som upplever detta, men även deras barn och barnbarn osv. Jag har sett det tydligt hos min egen familj, mina morföräldrar upplevde ju 2:a världskriget jättemycket, min mamma föddes 1945 och fick vara…[Läs mer]

   • Jag tror också att vi i Sverige har blivit väldigt bekväma av oss, vi förväntar os att vi har ett socialt skyddsnät om något skulle hända oss, och därför kanske inte startar upp sociala rörelser i samma omfattning som i andra länder. Det gör också att vi svenskar tenderar att gnälla över sakernas tillständ istället för att gå ihop och jobba för…[Läs mer]

   • Hej Magdalena!

    Intressant att höra ditt perspektiv som utlandssvensk. Jag tror du har en poäng med att vi inte har en lika stark tradidtion av att starta rörelser eller utveckla sociala nätvärk. Jag tänker dock att det finns en massa små nätverk som en inte tänker på i Sverige. Vegetarianismen är ett exempel på en social rörelse som fått ett…[Läs mer]

    • Ja, det är klart, dokumentären var mycket vinklad, men de hade en poäng i det här med individualiseringen. Jag tror inte på det alls, ”nobody is an island”.

   • Håller med om att Sverige på ett sätt är ett individualistiskt samhälle, men tycker samtidigt att Sverige är ett vi-samhälle eftersom vi indirekt hjälper varandra genom den skatt vi betalar som en del av det samhällskontrakt vi alla gått med på för att ingå i landet. Genom skatten kan vi bygga upp en stark omhändertagande stat, som till skillnad…[Läs mer]

  • Jag tycker det är intressant att inse hur stor vikt sociala rörelser spelat i mitt liv, utan att jag tänkt på det, och hur jag tagit dessa saker för givet istället för att vara tacksam och medveten om hur de uppkommit, ursprungligen genom exempelvis folkhemmets uppkomst. Först efter att ha funderat ett tag insåg jag att det finns fullt av sociala…[Läs mer]

   • Hej Miranda!

    Vad intressant du har skrivit om de olika typerna av sociala rörelser! Alltså om man vänder sig utåt och driver opinionsbildning, eller om man vänder sig mer inåt för att skapa något som man själv behöver och använder sig av. Eller både och, och det finns det ju många som gör!

    Själv tänker jag absolut på den ”andra formen”,…[Läs mer]

    • Tack för svaret Lone! Tack, de två typerna jag var ju bara ett förslag på hur man skulle kunna dela in dem, sen går det säkert att dela in dem på andra sätt och så finns det säkert fler typer utöver dessa två! Jag håller med dig om att båda typer säkert kan räknas som social rörelse på sätt och vis och det är roligt att höra att du också tycker…[Läs mer]

   • Hej Miranda!

    Insämmer med Lone, kul att du tog upp så många olika aspekter av sociala rörelser. Håller med att många rörelser i dagsläget befinner sig på internet. Det är en fantastisk chans som vi har i dagens samhälle att vi kan sprida vårt budskap snabbt och långt! Jag tänker dock att det kanske finns en chans att dessa rörelser blir…[Läs mer]

    • Hej Cecilia!
     Tack för svar!
     Det kan säkert ligga något i vad du säger att medlemmar kan förlora något på att inte träffas. Det jag kommer att tänka på främst är att jag tror det är lättare att visa den ofiltrerade och ocensurerade versionen av sig själv på internet- eller iallafall tror jag det är så för många. Och detta tror jag kan leda t…[Läs mer]

  • Det är en hisnande tanke att tänka på hur mitt liv hade sett ut om inte samhället förändrats under de senaste 100 åren. Min första tanke på en social rörelse som haft stor inverkan på mitt liv är kvinnorättsrörelsen. Jag hade inte haft alla de möjligheter och friheter jag har idag om inte den rörelsen kämpat för de rättigheter som jag nu har i v…[Läs mer]

   • Hej Julia!

    Tack för tipset, den dokumentärserien har jag inte sett! Tyvärr har vi inte tillgång till Filmcentrum genom kursen.

    Kvinnorörelsen är ju ett fantastiskt exempel på hur sociala rörelser verkligen på djupet och på alla plan förändrat samhället till att bli mer inkluderande och mer jämlikt. Tänk så otroligt annorlunda det…[Läs mer]

   • Tack för tipset!

    Jag såg en dokumentär på netflix häromdagen, ”feminists, what were they thinking?” ( https://www.netflix.com/title/80216844 ) . Handlar om början av den feministiska vågen i USA. Tyckte att den var väldigt inspirerande så tipsar också tillbaka!

    Jag tänkte på det du skrev om miljöpartiet. Jag har funderat en del på varför vi…[Läs mer]

  • Aktivism och sociala rörelser är tveeggade svärd. De är oftare sämre än bättre, oftare ogenomtänkta än genomtänkta och leder väldigt sällan till någon faktiskt samhällsförändring. I de fall de lyckas attrahera en stor del människor åstadkommer de snarare polarisering än sammanhållning. Åsiktshomogenitet leder till extremism. Gruppsykologi och an…[Läs mer]

   • Hej Joakim!

    Visst kan sociala rörelser också leda till skada för samhället. Nazismen är ju också en social rörelse. Kanske har du rätt i att vi inte borde hylla sociala rörelser och aktivism som företeelser i sig, inte utan reflektion kring vad målet är för dessa rörelser. Å andra sidan kan jag se fördelar med att människor går samman och s…[Läs mer]

   • Men vilka är ”vi” och vem ska bestämma vad som är ”rätt” sak att engagera sig i?

    • Jag ser att kommentaren antagligen är till Joakim, men här är mina tankar! Det är två intressanta frågor! Det här med vad som är ”rätt” sak, tänker jag att man kan komma fram till genom att vrida och vända på saker tillsammans — alltså, hur kan vi organisera samhället så bra som möjligt för alla oss som bor på den här planeten. Om alla får föra s…[Läs mer]

  • Hej!

   Först och främst vill jag be om ursäkt för mitt sena inlägg! Insåg precis nu när jag gick in för att lägga upp detta att jag varit förvirrad kring datumen och trodde idag var sista ”uppladdningsdagen”, ursäkta för detta igen!

   Jag har tänkt mycket på sociala rörelser, vilken inverkan dom kan ha och vad som särskiljer en sociala rörelser…[Läs mer]

 • Snart är det åter dags för kursträff med Glokala Tankesmedjan och vi går på Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm tillsammans! Upplägget kommer att vara att du själv väljer vilka av MR-dagarnas programpunkt […]

 • I söndags gick Sveriges befolkning till val. Denna vecka vaknar vi upp till ett nytt politiskt landskap. Rösterna är räknade och partiernas färgglada staplar som de senaste månaderna har svajat med varje välja […]

  • Jag tycker det är viktigt att distingera mellan NMRs problematiska uttalanden och deras anti-demokratiska handlingar, t.ex. våld mot meningsmotståndare i försök att tysta dem. Det förstnämnda är, om än oönskvärt, ej olagligt ifall det inte går över gränsen till hets mot folkgrupp och måste accepteras enligt lag. Därmed inget sagt att vi ska gå d…[Läs mer]

   • Tack för intressanta synpunkter, Joakim.

    Jag tolkar det som att du tycker att vi inte ska förbjuda rasistiska organisationer, utan istället sprida den kunskap som finns, och som gör det totalt irrationellt att tänka rasistiskt. Du skriver, om NMR; ”Även om de kan utgöra fara mot människor i deras närhet, når inte deras antal en status so…[Läs mer]

    • Hur vi ska skydda individer från andra individer är en fråga som skulle kräva en hel pamflett med argument och motargument, men som ett direkt svar på din fråga tycker jag att vi som samhälle är skyldiga att skydda våra medborgare och därför har vi gett makt och polisväsendet. Hur mycket vi sedan ska kränka människors integritet och straffa innan…[Läs mer]

     • Instämmer till fullo i ditt förslag om hur man kan minska rasismen Joakim. Kunskap är av största vikt här. Ungdomar idag utsätts för ett enormt informationsflöde så att lära dem saker som källkritik och statistik borde vara grundläggande. Sen tror jag ändå att det kan vara svårt att komma förbi det personliga tyckandet enbart med hjälp av kunska…[Läs mer]

   • Hej Joakim, jag gillar ditt resonemang kring om det är lämpligt att förbjuda organisationer som NMR och vad vi riskerar om vi gör det. Gav mig lite nya perspektiv i den frågan. Det är lätt att bli upprörd och arg och dra slutsatsen att de ska förbjudas men det tar lite längre tid att stanna upp och reflektera kring konsekvenserna.

  • Jag har valt att dela två artiklar med er som båda fångar vad jag oroas av efter valresultatet.

   Den första artikeln är en insändare i Smålandsposten skriven av en lärare till mig på min gamla gymnasieskola i Växjö.

   Är svenska politiken en fotbollsmatch?


   Artikeln handlar om de mycket kännbara konsekvenser som valresu…[Läs mer]

   • Kopplingen du gör mellan hur vi hyllar dåtidens civilkurage samtidigt som vi ofta är rätt så ”fega” i vår egen tid är intressant. Jag har läst så många berättelser om situationer där någon utsatts för rasism eller sexism i det offentliga rummet, och ingen i närheten säger ifrån. De står bara som paralyserade och ser på. Några av oss pratade lite…[Läs mer]

    • Hej Lone, ja jag tror som du att man faktiskt behöver öva sig på att säga ifrån och släppa tanken på att det måste bli den perfekta repliken.

    • Hej Lone,
     Ja, jag kommer ihåg att vi pratade om civilkurage på vägen från muséet och förslaget om att träna på det i vardagliga kanske mindre akuta situationer är en tanke som fastnat lite hos mig. Det var bara någon dag efter jag kom hem från Malmö som jag var ute i mitt centrum och såg en typ 10-årig kille slänga plasten från sin godisklubba…[Läs mer]

   • Hej Helena!

    Civilkurage, en så enormt viktig fråga. Varje dag har vi möjlighet att påverka vår omgivning, på ett väldigt konkret sätt, nämligen att säga till när vi tycker att något är fel. Att träna upp förmågan att lyfta en fråga i stunden och verkligen medverka i vårt eget och varandras liv borde ingå i grundutbildningen. Storstaden uppmunt…[Läs mer]

    • Mmm, det är verkligen intressant. Jag tänker att det är så svårt för att det går emot våra naturliga instinkter som människa, vi är sociala varelser som är beredda att göra väldigt mycket för att passa in och inte hamna utanför gruppen. Att ta första steget och säga ifrån är att visa väldigt stort mod, vi vet inte hur det kommer bemötas av r…[Läs mer]

   • Bra skrivet Helena, tack för nya perspektiv!
    Jag tänker lite liknande som du att valresultat oftast kan vara nästan en fråga om liv och död eller en fråga om liv eller lidande för människor som redan inte har det så bra ( som till exempel nyanlända som du pratar om), medan den majoritet som redan har det bra och som även i större mån röstar, inte…[Läs mer]

   • Det sista du nämner Helena – kring nyckelvärderingarna. Utan att ha läst den artikeln så påminner det mig om en workshop vi arrangerade på Glokala för flera år sen. En person från nätverket Valuesandframes.org utgick från rapporten ”Common cause – working with our cultural values” och guidade oss genom frågorna ”Varför lyckas inte den samlade mil…[Läs mer]

  • https://www.sydsvenskan.se/2018-09-12/sedan-nar-blev-det-tontigt-att-vara-empatisk-liksom

   Jag valde denna artikel då jag tycker den berör flera ämnen om valresultatet. Precis som Maria G Francke är det enda jag ser och hör missnöje över SDs stora vinst. Samtidigt bor jag i det landskap som i princip färgats gult på röstkartan. Jag har funderat…[Läs mer]

   • Även om det du skriver är rätt i sak, att enbart 25% röstade SD, säger inte detta mycket om åsiktsfördelningen bland väljare. Jag läser mellan raderna(och eftersom jag sett liknande argument på diverse ledersidor) att de resterande 75% står bakom dagens flykting- och integrationspolitik och jämställdhetsarbete(läs genusvetenskap), vilket inte ä…[Läs mer]

    • Instämmer (jag skulle dock säga att nedläggning av nationella genussekretariatet liksom minskad invandring är absolut essentiellt). Varför tror du att föreställningen om ”SD:aren” fått ett sådant genomslag i debatten och samhället? Vad är symbolvärdet för oss? Väljer vi att projicera våra egna fördomar och vår egen oro genom att måla storslagna…[Läs mer]

    • Intressanta siffror och intressant det du skrev i andra stycket också. Dock lite osäker om jag förstod dig rätt i andra stycket så du får gärna förklara mer!

     Egentligen tycker vi alla mer lika än vi tror. Man behöver inte alltid se åsikter som att ” det här är dina åsikter” och ” det här är mina åsikter” ,utan man kan också se det som att ”…[Läs mer]

     • Det var tänkt att inlägget skulle vara av dubbelbottnad karaktär i den mening att; Ett: Många av de frågorna och åsikterna vi tillskriver personer som röstar på SD innehas faktiskt av en majoritet i samhället, varför det inte finns någon orsak att se ett kausalt samband mellan sverigedemokraternas existens och en önskan för minskad invandring.…[Läs mer]

   • Jag tror att du tänker helt rätt Cecilia. Den konfrontativa metoden fungerar uppenbarligen inte. Men jag känner precis som du att det är svårt att inte halka in i att försöka övertyga den andra personen, att lyssna på något med helt andra åsikter blir ju lätt provocerande och det är svårt att hålla sitt lugn. Jag ska dock försöka göra som du före…[Läs mer]

    • Spännande att ni funderat på att bjuda SD kvinnor till samtal över en fika. Håller till fullo med om att det är svårt att hålla sig lugn när någon står för helt motsatta värderingar mot en själv. Själv får jag alltid en väldigt stark impuls att berätta för vederbörande ”hur det egentligen ligger till”. Det är som alltid helt meningslöst efterso…[Läs mer]

    • Att röra sig bland individer som uttrycker idéer väsensskilda från ens egna är den absolut bästa metoden för att utvecklas och, i förlängningen, antagligen enda sättet att motverka intellektuell stagnation. Jag tror dock att det är viktigt att gå in i sådana möten med ett öppet sinne – av din text får jag intrycket att SD-kvinnorna ses som individ…[Läs mer]

     • Då missförstod du min text, jag menade verkligen inte att SD-kvinnorna har lägre stående ställning endast att de har olika åsikter än mig. Tanken med samtalen var att vi skulle gå in helt öppensinnade och inte försöka övertala någon utan samtala och skapa relationer och goda samtal som i sin tur skulle leda till ökad förståelse för båda grupperna.

    • Håller absolut med er om att diskutera med dem, och försöka förstå! Den enda rädslan jag har kring detta är att jag inte vill gå över gränsen till att helt och hållet ge dem rätt och bekräftelse och få dem att känna att de ”värvat” oss. Men formuleringen ” Vad intressant, jag röstade nämligen helt annorlunda än du. Kan du inte berätta varför…[Läs mer]

     • Det kom inte med i min förra post men vill tillägga att jag precis som Helena också verkligen skulle vara intresserad av en sån fika om ni ordnar och om inte ni ordnar det kanske vi tre kan göra det? 😉

   • Jag tror du har rätt i (haha!) att rätt-och-fel-tänkandet kan vara fruktlöst för att skapa en hållbar förändring. Straff eller rädsla för uteslutning kan ju styra agerande men det är inte den typen av förändring jag ser som hållbar. Som lärare tänker jag tex att det sällan leder till lärande om deltagaren får höra att den är, gör eller tycker fel…[Läs mer]

  • Jag valde att göra en egen valanalys!

   Vi stod inför utmaningar såsom stor mängd invandring, global uppvärmning, ökad risk för terrordåd och övrigt våld i samhället. Det sägs att SD bland annat representerar ett missnöje som finns i landet. Nazistiska, rasistiska och hatiska händelser avslöjades allt mer. Partier hade svårt att förmedla vad de…[Läs mer]

   • Jag håller med dig! För det första så tror jag också att SDs framfart lett till ett ökat politiskt engagemang. Jag tycker också att jag sett många på sociala medier som pratat om vikten av att rösta i just detta val. Även människor som inte vanligtvis är politiska.

    För det andra tycker jag du har mycket kloka tankar om att den nuvarande pol…[Läs mer]

   • Spännande att du gjort en egen valanalys Miranda – kul att läsa!

    Ja förhoppningsvis har du rätt i att detta politiska läge fått fler att diskutera politik – det tycker jag vore kul isåfall. Valdeltagandet ökade också från 2014, vilket är positivt. Men tex i området Törnrosen-Örtagården i Malmö, ett socioekonomiskt utsatt område, röstade bar…[Läs mer]

  • Ett nationalistiskt parti med rötter i nazismen tar i valet 2018 platsen som tredje största parti och Sverige befinner sig i ett mycket svårt parlamentariskt läge. Begreppet politisk ångest har myntas och används flitigt i min vänkrets. Inget vet vad de ska rösta på, alla är förvirrade och något som håller i sig när valresultatet nu har nått befo…[Läs mer]

   • Så synd att sketchen är borta, den hade varit kul, och kanske skrämmande, att se. Ja, Jimmy Åkesson har fått skriva den politiska agendan för valet 2018 och det är för mig ett intressant mysterium. Hur gick det till? Vad var det som fick de andra partierna att låta detta ske? Om ni andra har några uppslag/idéer kring vad motiven kunde vara så är…[Läs mer]

   • Jag såg den sketchen – tragikomiskt likt! Förutom att valresultatet inte blivit klart lika snabbt som en knapptryckning i verkligheten precis. ☺

    Ja, SD har verkligen lyckats med att sätta sina frågor som dagordning för det politiska samtalet. Kan det vara en ängslighet hos de andra partierna som gör att de inte vågar föra sina hjärtefråg…[Läs mer]

  • Valanalys Valet 2018

   Jag har valt att göra en analys baserad på partiernas valfilmer. En film sänder ett känslomässigt budskap och jag blev nyfiken på att se vilka känslor man spelar på för att locka väljare.

   Socialdemokraternas: Välgjord, i enlighet med deras budskap, inget oväntat även om scenen med helikoptern och en skadad perso…[Läs mer]

   • Kul med analys av valfilmerna Karolina! Har faktiskt inte sett dom men blev ju nyfiken nu. Och så intressant att du lyfter upp de känslor som anspelas på i filmerna. Det får mig att tänka att de val vi individer gör i högsta grad är känslostyrda. Det vet reklamare, och det vet valfilmsmakare.

    Jag tänker som du att rädsla sällan är en bra drivk…[Läs mer]

  • Vilken spännande valanalys! Intressant att höra dina reflektioner om vilka känslor de olika filmerna triggar igång.

   Jag känner som du, att valet på många sätt har handlat om att det i Sverige är kris och katastrof och att det känns lite konstigt när många studier visar på att vi har det ganska bra i Sverige. Jag tror också att du har rätt i at…[Läs mer]

  • Angående valresultatet:
   Det är väldigt tidigt att uttala sig om valresultatet; vi vet fortfarande inte vad som kommer att hända. Läget i nuläget känns tämligen menlöst – det ser ut ungefär som efter förra valet.

   http://www.gp.se/ledare/kyeyune-sverige-f%C3%B6r%C3%A4ndras-i-grunden-1.8360033

   Kyeyune är en skribent som, sin uttalade ko…[Läs mer]

   • Ja onekligen spännande tider i det politiska landskapet framför oss! Intressant den krönika från gp du tar upp, som lyfter sjukvårdspartiets framgångar i regionvalet i Norrbotten. Spännande att ett enfrågeparti kan få ett sånt genomslag, men kanske inte så konstigt. Jag vet tex att de i Kiruna har 12 mil att köra sen BB i Kiruna la ner för 15 år s…[Läs mer]

 • Kursens olika teman läggas upp kontinuerligt, när det är dags. Du hittar dem i menyn under denna rubrik KURSENS TEMA. De länkas även nedan allteftersom. Du som är deltagare i kursen får ett mail med länk och ins […]