Kursledare

Emma

Jag är uppväxt i Dalarna och längtar ständigt till skogsbeklädd mark men är trots det bosatt i, och älskar, Malmö sedan 16 år. Första gången jag insåg att folkbildning var den röda tråden i mina olika engagemang var som deltagare på Färnebo Folkhögskola. Jag fick se och uppleva hur samarbete, gemensamt utforskande och erfarenhetsutbyte kan leda till förändring mot ett mer jämlikt och tillitsfullt samhälle. Sen dess har jag utforskat verktyg för folkbildning och förändringsarbete. Under många år var jag engagerad i stadsodling i Malmö. Stadsodling intresserar mig som ett verktyg för demokrati och sociala frågor men även som en nödvändighet för hållbar stadsutveckling och matproduktion. Jag är även utbildad inom kommunikations- och medlingsmodellen Nonviolent Communication (NVC). Jag ser det främst som ett perspektiv jag bär med mig i min vardag men jag håller även utbildningar i NVC.

På Glokala folkhögskolan har jag jobbat i 6 år. Dels inom olika projekt som Glokala driver. Inom Watch it! – en slags metodverkstad för att ”göra demokrati”, utforskade vi metoder för att inkludera och inspirera till att agera. I Grönsakslandet jobbade jag på ett mer strategiskt plan för att påverka kommunen i stadsodlingsfrågor. I kursen Mänskliga rättigheter som verktyg för social mobilisering synliggjorde vi hur förändring sker och inspirerade till att agera. I Glokalas lokal Underverket – en plats för medskapande och möjligheter inom kultur, innovation och sociala initiativ – jobbade jag som verksamhetsledare. Förutom att vara kursansvarig i Glokala tankesmedjan jobbar jag just nu även med vår fördjupningskurs i Samhällsentreprenörskap.

Emma

 

Lone

Jag är bosatt i Malmö. Här gillar jag att cykla runt, bada i havet, ta del av kulturen och de politiska rörelserna – men lika gärna njuter jag av att ligga i soffan med en bok på magen och lyssna på regnet. Jag bor kollektivt och drömmer om en trädgård och ett stort grönsaksland. På vardagarna spenderar jag min tid i umgänge med deltagare på Glokala Folkhögskolans allmänna kurs, där jag jobbar som pedagog i engelska, svenska och samhällskunskap.

Min utbildningsbakgrund innehåller lite av varje: bland annat mänskliga rättigheter, kreativt skrivande, ekologisk odling, politisk scenkonst, minihusbygge och folkbildning. Ledd av en aldrig sinande nyfikenhet är jag på ständigt uppdrag att utforska och förstå världen och dess invånare, ifrågasätta, tänka om, lära om och hitta hållbara vägar framåt. Nu ser jag fram emot att göra detta med er! Jag tror på samtalet som metod för djup förståelse. Genom samtalet får vi möjlighet ta del av nya perspektiv, utforska idéer, analysera samhällsfenomen, berätta och lyssna tillsammans. Folkbildning är att ge sig av på en resa tillsammans där målet är oklart – om man vågar ta risken att utmana sina sanningar kan det vara så otroligt givande. Låt oss göra detta tillsammans!

——–

Vi ser fram emot att tillsammans med er utforska kursens teman och diskussioner!