Kursens organisering & metoder

Vi vill ge många olika aspekter och ingångar till kursens olika teman. Vi läser text, ser på film, lyssnar på inspelade föreläsningar och radioprogram. Vi skriver reflektioner kring det vi läser och ger respons på varandras texter. Vi kommer löpande under kursen presentera materiel och frågeställningar som du arbetar vidare med när det passar dig under dygnet. Vi vill att vanliga och ovanliga människors initiativ, aktivism, organisering & mobilisering ska synliggöras löpande under hela året.

Ditt deltagande på kursen
Kursen söker ett aktivt medborgarskap och givetvis aktiva kursdeltagare. Dina åsikter, erfarenheter och tankar är otroligt viktiga för att vi ska bli just en tankesmedja. Vi vill skapa en kurs där möten, mångfald, konflikt & idéutbyte möjliggörs. Du måste inte komma till kursen med en klar åsikt eller ha varit politiskt aktiv innan. Det viktiga är det gemensamma sökandet och prövandet.

De fysiska träffarna är obligatoriska och en mycket viktig del av kursen eftersom de är tillfällen för deltagarna i Tankesmedjan att mötas och uppleva tillsammans. Här har vi fokus på inspiration och att agera tillsammans. Det är svårt att kompensera träffarna på något annat sätt, men för de som har förhinder att komma på en träff kommer en annan uppgift att ges.

Under kursen presenteras olika teman på ca tre veckor. Till varje tema finns det uppgifter kopplade som vi vill att alla deltar i. Efter avslutad kurs får de som deltagit aktivt ett kursintyg. Självklart är dock kursen framförallt till för oss och som en plattform för engagemang.


bild3 internat 13-14bild2 internat 13-14bild internat 13-14
Bilder från första internatträffen läsåret 13/14

Fördjupa det du brinner för!
Alla deltagare arbetar med ett fördjupningsspår/projekt kring en tematik som du själva brinner för i koppling till Glokala Tankesmedjans olika ingångar. Här finns det möjlighet att fördjupa dig i dina hjärtefrågor. Det kan handla om att bredda den teoretiska förståelsen för ditt ämne, att jobba med något konkret förändrings- eller påverkansprojekt. Du kan jobba enskilt, tillsammans med någon kurskompis eller med människor i andra nätverk där du redan befinner dig i eller som du söker upp under kursen gång.

Kommentera