Kurstematiker

TEMATISKA INGÅNGAR I KURSEN
Vi kommer under kursen presentera olika tematiska ingångar. Några av de övergripande tematikerna introducerar vi här. Finns det något ämne eller fråga du redan nu vet att du vill få in? Hör av dig! Det finns stora möjligheter att som kursdeltagare påverka kursinnehållet.

Att vilja påverka sin samtid
Löpande under året jobbar vi (deltagare och kursansvariga) med ett påverkansspår och den första frågan vi då måste ställa oss är hur vi ser på vår samtid, och ta oss an uppgiften att beskriva vår omvärld. Vi har dock ambitionerna högt ställda och kommer också att försöka oss på att analysera dessa omvärldar vi målar upp för varandra. Med beskrivningar och analyser av vår samtid och omvärld ställer vi oss vidare frågan, vilka teman/politiska frågor tycker vi någonting om? Som kursdeltagare har du stor frihet att formulera, diskutera och söka svar på dina undringar och frågor. Som, vad vill du förändra? Vilka vill du påverka och varför? På vilket sätt vill du påverka vårt samhälle och vår samtid? Hur vill du agera?

Under året kommer vi också att undersöka vilken roll kulturen kan ha i samtalet om vår samhällsutveckling? Kan vi använda oss av/hitta inspiration i teater, film, foto, musik, litteratur, serier och konst? Och vidare, vilken roll spelar folkrörelserna, aktivistgrupper, lösa nätverk, globala nätverk, alliansöverskridande kampanjer, medborgarjournalistik, klassiskt pr-arbete, lobbying, insändarskrivande, annat mediearbete? Och vad är egentligen “det politiska”?

Hållbar utveckling- sociala, ekonomiska & ekologiska perspektiv på hållbarhet
På kursen kommer vi att gå närmare in på begreppen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och ställer oss frågor som: Hur skapar vi ett samhälle där alla människor får plats och möjlighet att utveckla sina drömmar och talanger? Hur skulle vi kunna leva utan att förstöra jorden? Som kursdeltagare har du självklart utrymme att formulera de frågor som just du funderar över. Kanske uppstår det under kursen nya undringar… Vad är pengar? Den ekonomiska krisen i dagens Europa – vad innebär den egentligen? Ekologisk hållbart samhälle, är det möjligt? Stadsodling – skulle vi kunna bli självförsörjande på grönsaker i min hemstad, precis som i Havanna på Kuba? Vad innebär klimathotet? Varför är tillväxt så hett? Vad gör ojämlika samhällen med oss som människor?

Makt -klass, kön, sexualitet, funktion och etnicitet/ras
Vad är makt? Under kursen undersöker vi hur vi kan förstå och analysera maktordningar i dagens samhälle/värld? Möjligen uppstår vidare frågor om vad som är normerande i vårt samhälle idag? Hur påverkar vår klassbakgrund och vår nuvarande klass våra möjligheter att leva de liv vi vill? Är det viktigt att veta om en är man eller kvinna? På vilket sätt bär vi rasismen inom oss? Hur kan en jobba antirasistiskt? Varför tjatar alla om barn? Varför har barn inte större inflytande i samhället?

Kommentera