Distansträffarna

Vi ses fyra gånger under läsåret i Malmö, Göteborg & Stockholm. Vi vill att internatträffarna ska engagera och vi vet att framförallt mötet mellan er kursdeltagare ger otroligt mycket inspiration och tankeverksamhet. Här har vi chansen att fördjupa mötena, lära känna varandra bättre, agera tillsammans och att nätverka med andra rörelser, människor och projekt som vi tycker är relevanta för samhällsförändring på olika sätt.

– 4-5 september på Glokala folkhögskolan i Malmö
– 9-10 november på MR-dagarna i Göteborg (vi står för inträde)
Vårens träffar kommer att meddelas under hösten.

Det kommer finnas möjlighet att söka resebidrag från skolan för delar av din resekostnad, för de kursdeltagare som behöver. Mer praktisk info och detaljerat program kommer inför respektive träff.

Kommentera