NVC – Nonviolent Communication

2016-05-09 till 2016-05-29

Nonviolent Communication är en kommunikations- och konflikthanteringsmodell som fokuserar på förståelse på behovsnivå, nedan förkortat till NVC. NVC skulle kunna beskrivas som en integration av fem saker – en viss medvetenhet, ett visst förhållningssätt, ett språk, kommunikationsförmåga och ett sätt att påverka.

Emma stötte på NVC första gången för 8 år sedan när hon bodde ett tag i en liten kollektivby i nordvästra USA: Jag slogs av att deras sätt att prata till och om varandra, och hur de löste konflikter, var annorlunda än vad jag var van vid. De var inspirerade av NVC. I hela mitt vuxna liv har jag varit intresserad av hur förändring går till – i människor och i samhället. Jag har engagerat mig i politiskt arbete och aktivism men även intresserat mig för olika metoder för personlig utveckling. Ibland känns det som att jag besöker helt skilda världar. Jag saknar medvetenheten om strukturella hierarkier i yogastudion och jag blir orolig när jag ser den stress och de konflikter som präglar vissa politiska grupper. I NVC hittade jag en hoppfull integration av de två perspektiven och framförallt ett väldigt konkret sätt att komma igång – att här och nu agera för den förändring jag vill se i världen.

Ur förordet till boken ”I hjärtat av samhällsförändring” av Marshall Rosenberg

”Och när han visade hur arbetet för att förändra samhällsstrukturer kunde vara ett stöd för individuellt växande, var jag övertygad om att det var det här jag ville försöka mig på. Han pratade om den personliga utveckling som sker när man engagerar sig i att förändra system som inte tjänar oss; hur man genom att träna sin förmåga att kommunicera i utmanande situationer – med till exempel makthavare – också får möjlighet att växa som människa. Att våga stå upp för något – eftersom jag vill leva i överensstämmelse med det jag värderar och tror på – var oerhört lockande. NVC och Marshall Rosenberg tände ett hopp i mig om att det faktiskt är möjligt för oss människor att leva på andra sätt än dem vi har lärt oss hittills.”

Liv Larsson – medlare, författare och certifierad tränare i NVC

Vår förhoppning med detta tema är att ni, liksom vi, kommer känna er inspirerade och i NVC hittar ett verktyg som känns praktiskt och hanterbart att sätta igång med – både till vardags i era relationer, i era jobb och i mötet med världen.

NVC kallas ibland för giraffspråket. Giraffer och vargar används som pedagogiska symboler vid utbildning i NVC.

Marshall Rosenberg

”I would like us to create peace at three levels and have each of us to know how to do it. First, within ourselves. That is to know how we can be peaceful with ourselves when we’re less than perfect, for example. How we can learn from our limitations without blaming and punishing our self. If we can’t do that, I’m not too optimistic how we’re going to relate peacefully out in the world. Second, between people. Nonviolent Communication training shows people how to create peace within themselves and at the same time how to create connections with other people that allows compassionate giving to take place naturally. And third, in our social systems. To look out at the structures that we’ve created, the governmental structures and other structures, and to look at whether they support peaceful connections between us and if not, to transform those structures.”

Marshall Rosenberg, grundare av NVC

MarshallRosenberg

NVC grundades av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Som liten flyttade han med sin familj till Detroit strax efter rasupploppen 1943 då flera personer dödades. Upploppen, och det bemötande han fick som jude i skolan, påverkade honom starkt. Han påverkades även av sin morbrors kärleksfulla omhändertagande av hans sjuka mormor. Hur kommer det sig att vissa beter sig våldsamt och utnyttjar andra medan andra har kvar kontakten med sin medkännande natur även under besvärliga omständigheter?, frågade han sig. Som utbildad psykolog började han jobba med konfliktlösning, ofta inom skolvärlden, och NVC började ta sin form. Sen dess har han gjort ett viktigt jobb med att utveckla och sprida NVC över hela världen, bla genom Center for Nonviolent Communication. Det är många världen över som bidragit till utvecklingen av NVC’s olika aspekter. Marshall Rosenberg dog i februari 2015, 80 år gammal. ”NVC innehåller inget nytt. Allt som integrerats i det här förhållningssättet har varit känt i århundraden. Syftet är att påminna oss om det vi redan vet”, skriver Rosenberg.

Intervju
med grundaren av Nonviolent Communication Marshall Rosenberg


Bokläsning: Nonviolent Communication – ett språk för livet

Marshall Rosenbergs bok ”Nonviolent communication – a language of life” gavs ut första gången 1999 och kan sägas vara NVC’s grundbok. På svenska heter den ”Nonviolent Communication – ett språk för livet”. Bok NVC

Upplev tillfredsställande relationer på alla områden i ditt liv. Nonviolent Communication (NVC) handlar inte om att kompromissa utan om att ha en respektfull kontakt, med omsorg om båda parter, i en konflikt. När båda sidor litar på att deras behov och värderingar kommer att mötas med respekt, uppstår en genuin önskan om att samarbeta. NVC är en process som uppmärksammar och tar hänsyn till allas behov, en förutsättning för att skapa samarbete och för att kunna hantera även de svåraste konflikter.

På svenska förlaget Friare Liv’s websida finns flera citat om boken samlade. Friare Liv sysslar även med medling, handledning och utbildning inom NVC.

NVC-modellen

Några av grundprinciperna i NVC är:

 • Alla människor har samma behov
 • Drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov
 • Vad vi känner beror på om våra behov är tillgodosedda eller inte
 • Människor njuter av att bidra till andra och oss själva förutsatt att det sker frivilligt

Även om NVC, som Rosenberg påpekar, inte är något nytt så krävs det träning likt när en lär sig ett nytt språk eftersom vi så länge har marinerats i och tränat oss på en annan typ av kommunikation. Att lära sig ett nytt språk tar tid och kräver praktisk träning.

Syftet med NVC är kontakt. Till hjälp finns en modell med syfte att bidra till kontakt. NVC-modellen består av två delar – att uttrycka sig ärligt och att lyssna empatiskt. Båda delarna uttrycks genom fyra komponenter: observation, känsla, behov och önskemål. I modellen skiljs de fyra komponenterna från bedömningar, tolkningar och krav, för att öka möjligheten för kontakt.

Fyra komponenter:

Observation – det som sker, utan inblandning av tolkning. Som en videokamera – utan kommentatorsspåret på. Om vi blandar ihop det vi ser och hör (observationer) med våra tolkningar av vad vi ser och hör så ökar risken att den andra personen hör kritik i det vi säger. ”Du lyssnar inte” kontra ”du går ut ur rummet när jag pratar”.

Känsla – en fysisk upplevelse i kroppen som är en reaktion på om våra behov är tillgodosedda eller inte. NVC skiljer ord för känslor från ord som beskriver vår tolkning av vad andra känner och tänker. ”Jag känner mig ledsen” kontra ”jag känner (eg. tänker) att du inte tycker om mig”.

Behov – är allmängiltiga och delas av alla människor. Tex näring, gemenskap, säkerhet och acceptans. Behoven är inte knutna till en specifik handling, person, tid eller plats. Vi skiljer på behov och strategier. Strategier är just specifika sätt att tillgodose våra behov. En strategi för att tillgodose mitt behov av gemenskap kan tex vara att jag frågar min vän A om den vill gå å bio med mig. För samma behov finns en mängd möjliga strategier. Centralt i NVC är att våra behov är orsaken till våra känslor, oavsett om de är tillgodosedda eller inte.

Önskemål – Vi ber om det som kan hjälpa oss att tillgodose våra behov. I NVC försöker vi ställa specifika och görbara önskemål tillskillnad från vaga, icke görbara önskemål och krav. Ett önskemål kan tex vara kontaktskapande – ”Vad känner du när jag berättar det?” eller handlingsinriktat – ”Vill du slänga soporna nu?”.

Två delar:

Ärlighet – vi använder de fyra komponenterna när vi uttrycker oss, för att öka chansen att skapa kontakt med andra och minska risken att andra hör kritik i det vi säger. ”När jag hör dig säga att du inte hinner umgås med mig (o) känner jag mig ledsen (k) eftersom jag har ett behov av gemenskap (b), skulle du kunna tänka dig att boka in tid i veckan för att göra nåt med mig?” (ö)

Empati – Förutom att använda komponenterna för att uttrycka vad som pågår inom oss kan vi använda dem för att lyssna empatiskt på andra – vi gissar vad som pågår inom dem. ”När du ser att det inte är städat i köket (o) känner du dig ledsen då (k) eftersom du har ett behov av vila och stöd (b)? Skulle du vilja att de övriga kollektivmedlemmarna städar upp innan middagen?” (ö) eller ”Vill du berätta vad som pågår i dig just nu?” (ö)

Empati kan även ske utan ord, i tystnad. Det avgörande är att vi är helt närvarande med vad som pågår i den andra. Vi behöver inte hålla med, känna likadant eller vara beredda på göra som den andra vill. En liknelse skulle kunna vara att ”vi surfar på samma våg” eller ”följer som en skugga”, dvs utan egna tolkningar eller initiativ. När vi lyssnar med empati på andra gör vi det för att vi försöker möta våra egna behov av tex förståelse, att bidra till andra eller kontakt, och vi hoppas att det samtidigt kan bidra till att den andra personen kan möta sina behov av tex acceptans, att bli hörd eller klarhet.

Självempati – vi kan även använda oss av empati för att lyssna på vad som pågår inom oss själva. Utan empati med oss själva kan det ofta vara svårt att vara empatiskt närvarande med andra. Vad kan vi skönja för känslor och behov bakom våra bedömningar om oss själva och våra måsten? Ibland kan självempati räcka för att tillgodose våra behov, tex att vi upplever att vårt behov av acceptans blir tillgodosett genom att vi blir medvetna om våra känslor och behov. Eller så leder det till att vi tar ansvar för våra känslor och behov genom att ärligt uttrycka dom och vad vi har för önskemål kopplat till det.

Vad är empati, och vad är det inte? Titta på en kort illustrerad förklaring här med Brené Brown.
Se även Jeremy Rifkins illustrerade föreläsning om The Empathic Civilisation, som vi även postade i tankesmedjans tidigare tema jämlikhet och solidaritet.

Lyssna på Marshall Rosenberg som pratar om grunderna i NVC om du vill veta ännu mer.

 

lista behov

Några ord för behov som vi alla har.

 

Friare Liv’s modell för att beskriva grunderna i NVC (se ovan).

Här hittar du en lista på känslor och behov och beskrivning av hur NVC-processen ser ut.

Några nyckelskillnader inom NVC, av Friare Liv.

Kommunikationstips från NVC-tränarna Liv Larsson och Kay Rung på Friare Liv

Konflikthantering enligt NVC

I konflikthantering enligt NVC används NVC-modellen för att lösa konflikter i alltifrån familjer, på arbetsplatser, i krigzoner och i inre personliga konflikter. Utgångspunkten är att konflikter är något naturligt och ett tecken på att det finns liv, drömmar och omötta behov. Det gäller att ta vara på kraften som finns hos de olika parterna i konflikten för att istället använda den till att hitta lösningar där fler behov blir tillgodosedda. En konflikt kan liknas vid en färskvara som börjar lukta illa om den inte hanteras i tid. Konflikten kan sägas ligga på strateginivån, inte på behovsnivå. Därför vill en medlare hjälpa parterna att hitta till sina behov och att kommunicera utifrån dem. Parterna kan då lättare känna igen sig i varandras mänsklighet och viljan att hitta en lösning som möter bådas behov är närmare.

Den amerikanska NVC-tränaren Miki Kashtan håller i ett tv-program med tema konflikter där konfliktlösning förmedlas med hjälp av rollspel runt särskilda frågor. Här kan du se (i 6 delar) ett av programmen som fokuserar på politiska åsikter. Conflict Hotline – What you say next can change your world:

Intervju med svenska Liv Larsson, NVC-medlare och utbildare, om medling och skam:

NVC-medlaren Kay Rung berättar i en lite skakig video om hur en skulle kunna använda kort med ord för behov i en medlingssituation. Det finns även kort för känslor och de två kortlekarna kan användas till att lära sig mer om ens egna och varandras känslor och behov.

Uppgift och telefonseminarium till temat

Skriv ner dina tankar i kommentarsfältet på denna sida senast den 25 maj och svara på minst tre andra kurskamraters inlägg senast den 3 juni.

Som stöd i ditt tänkande kan du tex jobba med följande frågor:
a. Hur var det för dig att läsa boken ”Nonviolent Communication – Ett språk för livet?
b. Skiljer sig NVC från ditt vanemässiga sätt att kommunicera? På vilket sätt?
c. Kan du komma på några områden där du skulle vilja se principerna och verktygen i NVC användas, i ditt liv och/eller i samhället generellt?
d. Har du några andra reflektioner och tankar kring temat som du vill dela med dig av?

Delta på telefonseminarium om boken och temat fredagen den 27 maj kl 13.00 – 14.30. Anmäl dig här!

Fördjupningstips – för den som vill

Titta och lyssna
Lyssna på Marshall Rosenberg i en timmes prat om The power we have to create the world of our choosing.
Liv Larsson berättar om hur ilska, skuld och skam hänger ihop.
Kay Rung pratar om ömsesidigt beroende och balansen mellan empati och ärlighet.
Kay Rung berättar kort hur en relationsbesiktning kan gå till.

Läs
På Friare Liv’s websida hittar du flera kortare texter ur böcker om NVC. Här hittar du några av dem länkade:
Ilska och system av dominans av Marshall Rosenberg
Kapitel 1 i boken ”Skapa möten & kontakt genom medling” av Liv Larsson
Liv Larsson om Civilkurage och att medla utan inbjudan
Om Skam och medling av Liv Larsson

Websidor
Internationella Center for Nonviolent Communication – www.cnvc.se
Föreningen Nonviolent Communication i Sverige – www.fnvc.se 
Friare Liv – bokförlag, utbildning, medling och handledning inom NVC – www.friareliv.se
NVC Academy, e-learning – www.nvctraining.com

21 thoughts on “NVC – Nonviolent Communication

 1. Profilbild på Emmy RommedahlEmmy Rommedahl

  Jag tycker det här området var väldigt intressant, framför allt för att det känns väldigt användbart i våra vardagliga liv. Jag jobbar just nu på ett hostel där jag jag möter människor från olika delar av världen varje dag. Deras behov ser oftast väldigt olika ut men som receptionist är det oftast till mig som gäster kommer när de har åsikter eller vill att saker ska förändras. Sen jag läste den här boken har jag försökt att anpassa mitt sätt att möta människor för att få mer förståelse för vad det är de egentligen har behov av. Jag känner att jag får mycket mer förståelse och möjlighet att möta våra gäster så vi får ett mer humant möte när jag strävar efter att lyssna efter de behov de uttrycker.

  Något jag fastnade extra för med den här teorin är vikten vid att skilja på våra känslor och tankar utan att lägga någon värdering vid dem. Känslor och intellekt behöver inte vara bra eller dåligt men ibland behöver vi vädja till vårt intellekt, ibland till våra känslor. I boken pratar de mycket om att låta folk få uttrycka sig utan att värdera. Detta anser jag är något som är mycket lättare att jobba med i mötet med människor vi inte känner eller har en personlig relation till. Jag tror det är oerhört svårt att inte lägga värderingar inom våra privata relationer eftersom vi inte kan vara objektiva. Det går inte att objektifiera en kärleksrelation vi är en del av eftersom vi är så involverade i den andres personens liv. Eftersom vi i våra allra mest personliga relationer inte kan objektifiera och därmed automatiskt har värderat situation tror jag utmaningen blir att istället möta människor i min närhet med empati.

  Empati, jag tror det är viktigt att vi lär oss se skillnad på empati och sympati. I sympati är det mina behov, mina känslor som är i centrum. Empati är när jag ser på dig så du äger definitionen av dig själv. När jag tittar på dig på ett empatiskt sätt ser jag på dig såsom du vill bli sedd. Inget som är lätt eller enkelt direkt. I ett empatiskt förhållningssätt ska alla människor definiera sig själva, man äger sin egen definition. Det är lätt att prata empati, prata om att man är empatisk, svårare att visa och leva efter. Det är inte något som händer över en dag, att man vaknar upp och har ett empatiskt levnadsförhållande. Tvärtom tror jag det sker i korta sekunder när vi intellektuellt och emotionellt medvetet försöker att förstå den andra, se den andra som den vill bli sedd. Inte är det heller enkelt att veta hur en annan människa vill bli sedd utan vi måste träna oss eftersom det kräver en oerhörd lyhörd spegling. Ju mer du kan om en människa, ju mer bakrund du känner till, ju mer tid ni spenderar tillsammans etc desto mer kommer du begripa hur människan vill bli sedd.

  Avslutningsvis vill jag avsluta med att citera Ghandi ”För mig är mål och medel samma sak”. Alltså de medel vi väljer måste avspegla de mål vi vill nå. Vill du fred kan du aldrig börja med krig, vill du fred måste du börja med fred. Din metod måste vara samma sak som ditt mål. Vill du nå empati måste du starta med empati.

  1. Profilbild på Emma IEmma I Författare

   Kul att höra att du direkt kunnat använda och känner att du har nytta av NVC i ditt arbete Emmy! Jag har också stått i reception och känner igen mig i dina beskrivningar. Nåt som jag märkt hos mig själv när jag kommer ihåg att ”det finns behov bakom det den andra gör eller säger”, är att min nyfikenhet slås på. Istället för ”jävla idiot, det här gör du bara för att retas med mig” så tar nyfikenheten på den andra över och ilskan dämpas något.

   Jag gillar din (och Ghandis) påminnelse om att låta de mål och värderingar vi har genomsyra sätten vi tar oss dit på. På det sättet kan vi alltid börja nu, och varje steg leder oss lite närmare målet.

  2. Profilbild på Tanja NannarelliTanja Nannarelli

   Hej Emmy, tack för Gandhi citatet som ringar in budskapet fullkomligt!:) Intressant läsning särskilt när skriver om hur du definierar begreppen vilket är alltid fascinerande då vi alla gör en personlig tolkning av ord som på något sätt speglar våra inre tänkande och kännande generellt. Mina reflektioner spontant efter att ha läst inlägget är att för mig att för mig betyder empati delvist att jag har en djupare förståelse för den andres behov/situation/svårigheter utan att värdera och kategorisera. Sen har du en viktig poäng när du säger att det är lätt att prata på ett empatiskt sätt än att vara det. Jag ”upptäckte” att partnern jag hade i nvc baskursen lät otroligt bra i alla övningar vi hade, men utanför övningarna märkte jag att hen inte alls kunde visa empati utan tvärtemom vara full av negativa kommentarer och värderingar och vara fullt ”ego” inriktad på situationer som hen lever i utan att ha minsta åtanke på hur den andre uppfattar/lever samma situation….Sen är det som du säger väldigt svårt att inte ha tankar och åsikter kring personer som är en väldigt nära och man har väldigt starka känslomässiga relationer till. Nvc för mig har betytt mycket även i dessa relationer då jag upplever det som att det har blivit lättare för mig att prata om den andre och om själv och där vi sen tillsammans eller där jag själv väljer vad som känns viktigast att prioritera i vissa situationer/sammanhang utan att bli överväldigad som jag brukade när jag innan ville tillfredställa och tillfredställde alla/de flesta och mådde dåligt själv. Din sista fras är så enkel och stark, det man vill uppnå/nå måste man själv börja med/vara!)))

 2. Profilbild på William PakarinenWilliam Pakarinen

  Det var mycket som jag redan har läst om men som jag inte alltid tänker på, exempelvis när det gäller vardagssituationer på arbetsplatsen eller när konflikter uppstår mellan mig och andra. En sak som man måste ha med sig är att känslor styr väldigt mycket mer än vad förnuftet gör.

  Detta tydliggörs även i temat, och framförallt påpekas vikten av att höra andras behov. Det är väldigt ofta vi talar utan att lyssna – och att kunna lyssna på vad den andre säger är oerhört viktigt. Ibland säger vi saker ur ren frustration eller ilska och då måste man komma till botten med vad det egentligen är som gnager.

  Jag stöter ofta på detta i mitt arbete som kriminalvårdare (jag har börjat inom Kriminalvården igen när jag kom hem från Thailand) , och att möta andra på lika villkor och lyssna på den andres behov är inte alltid det lättaste när det är stressigt och atmosfären är hetsig.

  Jag har flera gånger hört att munnen är vårt främsta ”vapen” i konfliktlösningar. I mitt arbete trappar man väldigt ofta ner hetsiga och infekterade situationer med ord, inte med våld.

  Att kunna sätta sig in i andras situation är en oerhört viktig egenskap att ha när man arbetar med människor som ofta har väldigt mycket problem. Jag tror att alla som arbetar med liknande yrken skulle behöva läsa boken om nonviolent communication.

  Att kunna förmedla besked på ett bra sätt och kunna lyssna på den som är upprörd är väldigt viktigt och jag tror att det vore väldigt nyttigt för alla, men särskilt personer som arbetar med exempelvis flyktingar, patienter, intagna på fängelsen, mm. att ha läst boken och tagit till sig det Marshal Rosenberg förmedlar.

  1. Profilbild på Emma IEmma I Författare

   Kul att du gör kopplingar till ditt yrke inom kriminalvården. Jag föreställer mig att NVC kan vara väldigt effektivt i ett jobb där en möter människor som bär på smärtsamt bagage. Både för att bemöta och hjälpa den andra att lugna sig men också för att hantera det som händer i en själv. Att vara nära någon som använder våld eller ett våldsamt språk kan skapa mycket stress inombords och för mig gör det skillnad om jag antar att den har behov som den försöker tillgodose, istället för att anta att den vill mig illa.

   Marschall Rosenberg jobbade delvis med NVC inom just kriminalvården och med intagna. Även här i Sverige har projekt med NVC inom kriminalvården funnits.

  2. Profilbild på Emmy RommedahlEmmy Rommedahl

   Vad spännande att du kan använda nvc så inom ditt jobb. Kan verkligen tänka mig att nvc kan vara väldigt användbart inom din sektor! Håller med dig om att vi i alla humanitära yrken verkligen kan ha nytta av att lyckas bemöta den andra så vi ser och förstår dess behov. Kul att du känner att nvc har hjälpt dig med det!

  3. Profilbild på Tanja NannarelliTanja Nannarelli

   William, så mycket du gott du kan dela med dig med människor som kanske för få har tagit sig tid till att se och lyssna på innan de gjorde vad de gjorde och hamnade i fängelset. Lycka till med allt:)

 3. Profilbild på Tanja NannarelliTanja Nannarelli

  I mitt sista inlägg delar jag med mina personliga erfarenheter och viss reflektion kring nvc metoden som jag kom i kontakt med för ca tre år sen. Anledningen till att jag började var för att jag kände att jag ville bli bättre och behövde mer kompetenser för att bli bättre i att kommunicera och medla i situationer där jag behövde det. Jag sökte mig till nvc som jag hade hört talas om i olika sammanhang av för att bli bättre i kommunikationen utåt. Överrasknings elementet i metoden för mig är att jag har lärt mig att bli bättre att vara i kontakt och kommunikation med mig själv först och främst och kan konstatera att jag känner och tycker att tack vare nvc mår jag klart mycket bättre och känner mig mer öppen gentemot livet som jag lever numera med större lätthet och glädje. Inte för att utmaningar och svårigheter har försvunnit eller blivit enklare eller att jag har blivit ”immuniserad” och blir aldrig mer arg, frustrerad, stimulerad, uppretad, upprörd osv. Det blir jag fortfarande men tack vare nvc så känner jag att jag återhämtar mig snabbare och har blivit bättre på att hantera och agera i situationer och relationer som ibland kan vara/kännas svåra, jobbiga och/eller tunga fortfarande. Jag har även blivit mycket bättre på att lyssna på vargen inom mig på ett positivt sätt då Rosenberg säger att vargen slutgiltligen är en förklädd giraff som försöker uppmärksamma dig på att någonting är på gång inom dig så stanna upp och ”känn efter”.

  De här tre åren delar jag in i två delar där första delen var att gå själva baskursen i nvc språket som varade i lite mer än ett år pga av flera utmaningar då i början var vi runt ca 12 personer inskrivna och att planera in mötena var så där härligt utmanande italienskt och inte alltid så riktigt empatiskt!:) Ett kapitel = ett möte, det skulle gå minst två veckor mellan möten helst inte mer än tre. Det var en riktigt pärs då till slut var vi tre deltagare och med vår lärare som helt fantastiskt gick ner i sitt pris för att göra deltagandet ekonomiskt möjligt för oss och det tog ca 15 månader att bli klar. Den första erfarenheten ser jag numera som den teoretiska erfarenheten även då jag hade flera aha moment under kursen och blev ibland känslomässigt rörd. Den andra delen är den delen där jag känner att nvc metoden har gått in mer i djupet på mig och har varit en mer inre upplevelse och lärande samt mer känslomässigt utmanande. Min lärare hade på ett väldigt empatiskt sätt varit ganska insisterande i sin inbjudan till en kurs som hon tillsammans med två andra kollegor hade arbetat med i ca två år för att genomföra som heter ”mediate your life” för att bli konfliktmedlare och handledare i nvc-metoden. Den utvecklades i början av Rosenberg tillsammans med John Kinyon som sedan i samarbete med Ike Lasater gemensamt har färdigutvecklat och lanserat metoden med Rosenbergs välsignelse. Det är ett program som varar i ca nio månader med tre intensiva sessioner som varar i fem dagar och praktiska övningar där emellan. Det är ett program, tillvägagångsätt för hur leva och kommunicera nvc – metoden som definitivt har varit omvälvande och gripande för mig på ett så positivt sätt där jag har kommit till insikten att praktisera nvc för mig innebär att jag är i en lärdomsprocess i resten av mitt liv. Jag kommer aldrig bli fulllärd i denna metod och det är styrkan i programmet, nvc – metoden är något levande och organiskt. Det är ingen fulländad färdig produkt – det är en process som man ska relatera sig till, uppleva och dela med andra för att hålla levande och agerande konstant. Vi var ca 60 deltagare från halva världen som delade och levde ”mediate your life” upplevelsen och där flertalet av oss verkar ha bildat en sorts väldigt lös och öppen ”community” som vill hålla kontakten med varandra både genom sociala medier samt att organisera fysiska möten för att stärka nätverket som redan finns. Det fantastiska har varit att träffa så underbara och givande människor som vill dela med sig och stödja med vilja, glädje och lust att fortsätta vara i kontakt med varandra.

  Jag nämnde kort att jag inte ser det som en fulländad färdig produkt, den har även sina brister/utmaningar. Brist/utmaning som att det man anser vara/definierar mänsklig kommunikation – motsvarar den verbala kommunikationen ca 12 % av hur vi kommunicerar med varandra. Den övervägande kommunikation sker genom vårt kroppspråk, ögonkontakt, ansiktsmimik, grymtningar, flämtningar, klädsel, frisyr. Människans förmåga/kapacitet att tala är den senast förvärvade och den vi generellt har mest svårast för. Jag passar på att tacka Viktor Zanders som i en telefonkonferens tillsammans med Anna Angantyr delade med sig en biologs konstaterande att vi är den enda levande arten som kan ljuga i sin verbala kommunikation!:) Senaste rönen i neuropsykologi understryker att varje språk har sin egen varierande komplexa psykologi där modersmålet sedan präntar hjärnan resten av livet oavsett hur många språk man lär sig efteråt. Ord har inte samma mening och betydelse som man kan översätta rent av med samma psykologiska innebörd. För att avrunda så är det just för att jag tycker att nvc-metoden har sina utmaningar – inte är helt fulländad som gör samtidigt att det är en metod som levandegörs och blir organisk genom en konstant läroprocess. Tack till er alla, jag har lärt mig otroligt mycket under kursens gång som har varit så berikande, givande och stimulerande:)

  En länk till Ike’s och Johns ”mediate your life” hemsida: http://www.mediateyourlife.com/about/
  samt titeln till deras bok om själva ”mediate your life programmet som heter ”Mediate Your Life Training Manual 5th edition” 2014 by John Kinyon and Ike Lasater och kan hittas på amazon ifall någon vill veta mer.

  1. Profilbild på Emma IEmma I Författare

   Även för mig blev den förbättrade kontakten med min själv det mest påtagliga när jag började utforska NVC. Och den grunden påverkar även mina nära relationer och hur jag hanterar vardagliga situationer. Att lära sig att verkligen uppskatta och lyssna på mina egna vargar (bakom detta ’måste’ eller denna bedömning finns ett behov som vill ha uppmärksamhet) har gjort stor skillnad för hur jag kan höra andras vargar.

   Ja, haha, endel tror att om en lär sig NVC blir en aldrig arg och kommer alltid att vara snäll…riktigt så är det ju inte, inte för mig i alla fall. ☺ Dels för att det är en never ending läroprocess (och i utmanande situationer glömmer jag dessutom ofta allt vad NVC är). Och dels för att dom där känslorna såklart kommer att finnas kvar. Det NVC hjälper till med, tycker jag, är att hantera känslorna och få syn på valen vi har i hur vi vill agera utifrån dom.

   Kul att du hittat ett sammanhang och en gemenskap där ni tillsammans lär er NVC! Det är väldigt värdefullt att ha stöd av andra när vi försöker lära oss ett annorlunda sätt att prata, tänka och förhålla sig – än det vi under hela våra liv blivit marinerade i och som genomsyrar samhället vi lever i.

   1. Profilbild på Tanja NannarelliTanja Nannarelli

    Tack Emma för dina reflektioner. Ja det är något som ”stimulerar” mig att vissa ser sig själv som ”lyckade nvc-are” medan jag själv kan tappa humöret, bli upprörd, förbannad osv!:):) oh vilken tur det på gott och ont!) En känd italiensk journalist Tiziano Terzani som började med yoga och meditation och utövade det sen i ca 45 år skrev i en av sina böcker att vissa tyckte att de hade blivit godare människor sen de började med yoga och Tizianos svar är att yoga inte gör människor godare i sig, den förstärker det man har och är inom sig själv. Jag har det intrycket att även nvc fungerar så. Det tar dig närmare till det det du är och har inom dig själv – inte att du blir en godare och bättre människa i dig själv som konsekvens effekt. Min grundsyn på människan och människans förmåga att bli annorlunda speglar sig bra i ett napoletanskt ordspråk som Cristina, min första lärare i nvc brukar säga: Det finns inget helgon utan ett förflutet och en syndare utan en framtid!:) Ja det känns bra att vara i ett sammanhang samtidigt som jag tycker att för mig är det viktigt att ha min personliga relation till nvc. Tack:)

  2. Profilbild på Emmy RommedahlEmmy Rommedahl

   Å vad spännande att du har arbetat så mycket mer med nvc! Håller helt med i att kommunikation sker på så många olika plan än just det verbala, men tror också att om man aktivt arbetar med ett sätt att kommunicera utvecklar man de andra också. Många gånger avspeglar våra ansiktsuttryck och toner också det vi försöker förmedla 🙂

 4. Profilbild på Anna BokströmAnna Bokström

  Jag är lite sent på det igen (har ingen dator sedan en månad utan får sitta på dagtid när jag är ledig). WOW vilken upplevelse jag fick av dessa filmer. Jag har inte hunnit läsa boken men jag har beställt den och jag tycker metoden verkar mycket intressant och viktig.
  Jag har svårt att klara av en diskussion med en oliktänkande utan att bli arg. Det har gjort att många inte vill diskutera med mig. Jag vill ju att människor ska tycka som jag och göra som jag tycker och det är ett problem eftersom jag tycker att om de gör som de tycker så hotar det min framtid; tex människor som inte ser klimathotet som något viktigt att kämpa emot och människor som röstar på någon som Donald Trumph som jag tycker är farlig. Då vill man ju inte acceptera deras åsikter utan förändra dem. Då är ju egentligen min baktanke i diskussionen att jag ändå ska vinna över den andre på ”rätt ” sida och det var väl inte det som var meningen.
  Conflict Hotline var ett bra exempel på hur jag ska göra nästa gång.
  Idag har varit olika tillfällen där jag praktiserat empati. Först på mig själv som har missat förleda uppgifter på glokala tankesmedjan och varit knäckt över det. Istället för att vara arg på mig för det kan jag ställa frågan varför jag inte har hunnit och varför jag har missat. Svaret är att jag haft för mycket att göra och inte klarat av att sålla och prioritera bort och att jag nu lärt mig att jag inte klarar av att ha såhär mycket att göra. Situation nr 2 var att min dotter ringde och kom på att hon hade SO-prov imorgon och inte har pluggat på det utan istället var och demonstrerade. Istället för att skälla på henne försökte jag se på henne med empati och istället hjälpa henne att hantera situationen. Sedan kan vi tillsammans analysera hur det kunde bli så och hur hon ska undvika liknande situationer.

  1. Profilbild på Emma IEmma I Författare

   Kul att höra att du fick en wow-upplevelse Anna! Och att du kunnat använda dig av nvc i din vardag. Det finns många fler filmer, böcker och aspekter av NVC att utforska om du vill ha mer.

   Jag gissar att när du diskuterar och vill att andra ska tycka och agera som du så kommer det från behov och principer som du värdesätter starkt och som du försöker ta hand om. Kanske är det omsorg om planeten, gemensamt ansvar och att bli hörd i vad som är viktigt för dig, som du försöker värna om.

   Men det låter också som att du många gånger upptäcker att dina strategier för att försöka tillgodose dina behov inte alltid leder till att de blir tillgodosedda. När vi får syn på behoven kan det kännas lättare att se och testa andra strategier för att försöka tillgodose behoven. En strategi skulle kunna vara att lyssna efter behov bakom det den andra säger. En annan att ärligt uttrycka sina behov och vad vi värdesätter, istället för att berätta hur vi tycker att andra ska göra och tycka.

   Fint att höra att du kunde använda självempati kring hur du kände om att du dröjt med uppgifter i kursen. Kanske tillgodosåg du istället dina behov av vila, harmoni och tex gemenskap med din familj? Men missade kanske samtidigt dina behov av tex lärande eller kanske omtanke om andra/att fullfölja uppgifter du tagit på dig. Och du upptäckte att du tagit på dig för mycket för ditt eget bästa och vill prioritera annorlunda i framtiden. Självempati is the shit!

   1. Profilbild på Emmy RommedahlEmmy Rommedahl

    Vad kul att du verkligen har fått användning av nvc sen du sett klippen här. Så kände jag att det var för mig med, att efter informationen här fick jag lite av ett nytt s’tt att se på saker! Då känns det verkligen som om man lärt sig något! 🙂

    1. Profilbild på Tanja NannarelliTanja Nannarelli

     Hej Anna. Utöver ett visst igenkännande till varför kan inte människor förstå vikten av det man säger…:) Så verkar det som att du redan är en bra bit in i nvc-tänkandet både med dig själv och andra!:) Då det är väldigt lätt hänt för mig att jag tar på mig för mycket och jag började inse och skala ner innan jag började med nvc – så har nvc underlättat en hel del på ett positivt sätt att bli bättre i att prioritera och organisera mig i tid och leva mina åtagande på ett bra sätt med mindre stress!!!) Lycka till med allt:)

 5. Profilbild på Evelin GyllenramEvelin Gyllenram

  Jag är verkligen tacksam över att den sista delen på kursen gav en sådan applicerbar och praktisk gåva som NVC är! Hade inte kommit i kontakt med NVC tidigare och blev väldigt inspirerad och upprymd av iden, rörelsen, och att de lär ut NVC på skolor. Har inte fått tag i boken men har läst och bland annat tittat på en tre timmar workshop om grunderna i NVC.
  NVC behövs VERKLIGEN i vårt samhälle! Sättet Marshall talar om hur samhället, skolorna, arbetsplatserna, hela samhällsstrukturen och vår kommunikation är uppbyggt på straff och belöning, har känts fel för mig så länge. Jag tror att de flesta människor mår väldigt dåligt av det. Denna eviga strävan efter att duga, vara duktig, vara snygg osv osv, för att få belöning i form av erkännande, komplimanger, status, pengar, vad det nu kan vara. Jag tror väldigt många människor har otroligt dålig självkänsla på grund av det här ”vargspråket” som vi har lärt oss att tala med varandra.
  Det som gett oss känslan av att inte duga som vi är, utan hela tiden bedömas eller värderas i andras ögon.
  Det känns väldigt viktigt att lära ut NVC till barn. För deras egna personliga utveckling skull, för deras självkänsla, för bättre förutsättningar för fred i världen i framtiden. Någon som vet om NVC lärs ut på skolor i Sverige?

  Blev väldigt berörd av hur snabbt konflikter, vilka pågått i åratal kunnat upplösas så snabbt med NVC. Det ger verkligen hopp om att många konflikter och mycket lidande i världen kan få en snabb lösning och ett snabbt avslut om den här metoden fortsätter att spridas och läras ut.

  Jag tror att det här sättet att kommunicera kan hjälpa mig personligen på många olikas sätt. Jag har exempelvis en tendens att ta åt mig personligen av kritik eller bedömningar/värderingar av det jag gör i t.ex. arbetssituationer. Och att då svara defensivt med att kritisera tillbaka/ bli arg, eller bara hålla tyst och sedan i tystnad klaga ännu mer på mig själv. Nu i fortsättningen ska jag istället öva på att se endast känslorna och behoven bakom dem, i den andra personen och i mig själv. Tycker verkligen om Marshalls uttryck att, ”med giraff-öronen på kommer du aldrig mer att höra kritik eller anklagningar, bara behov och känslor.”

  Och det han säger om att ”om man får kontakt med varandra i hjärtat, så löser sig konflikten av sig själv”.
  Samma sak om att man inte behöver försöka ”fixa saker” eller få den andra att må bättre. Att bara vara medvetende, oavsett om det är i sorg eller glädje, om man är i kontakt med varandras hjärtan, öppnas en kraftfull väg för naturlig healing.

  Det känns så naturligt och påminner mycket om exempelvis Buddhismens lärdomar.
  Men det är bra att NVC är religiöst obundet, det gör att alla kan delta utan rädsla.

  Det är kanske inte det lättaste att lära sig det här språket i en värld där de flesta andra inte pratar ”Giraffe” men tror absolut att det är värt det!

  Roligt att det är flera av er här på kursen som har gått kurser i NVC/jobbat med det och att det har berikat era liv.
  Jag tycker om NVC konceptet för att det är en pågående läroprocess, och att jag kan lära mig något från varje konfliktsituation istället för att bli ledsen eller nedtyngd av den.

  Jag vill verkligen öva på NVC, kanske gå en kurs när det kommer en möjlighet för det. Fram till dess kan jag lära mig genom att vara uppmärksam på hur jag kommunicerar med människor varje dag. Vara uppmärksam på mina egna och andras behov.
  Öva på att uttrycka tacksamhet utan att värdera.
  ”Making life more wonderful!” 

  1. Profilbild på Emma IEmma I Författare

   Kul att du blev berörd och inspirerad av temat Evelin!

   Under mina nu 8 års utforskande av NVC genom kurser, böcker och sammanhang har jag ibland tänkt att ”detta är omöjligt att lära sig”. Jag, och vi alla som är en del av samhället, är så marinerade i ett annat sätt att prata, tänka, agera och det kan kännas trögt att förändra det. Men jag håller med dig om att det finns nåt väldigt applicerbart och praktiskt med NVC som gör att det går att börja HÄR och NU. Och det är en skön känsla för oss som vill se stora förändringar i världen, att få tag i ett sånt verktyg. ☺

   Om NVC i svenska skolor: Jag känner till att Skarpnäcks fria skola, i Stockholm, har NVC som uttalad inspirationskälla. Men kanske finns det fler? Det finns såklart också enskilda lärare som gått kurser inom NVC och sen tar med sig den kunskapen till sitt klassrum. Det finns en del böcker med inriktning på skola, både av Marshall Rosenberg men även på svenska. Den svenska NVC-tränaren Marianne Göthlin inriktar sig på NVC i skolan.

   Ja så praktiskt med girafföronen som gör att vi inte kan höra kritik! ☺ Och fram tills den dagen då våra girafföron växt ut och blivit permanenta… så kan vi i alla fall fånga oss själva när vi hör kritik, stanna upp och påminna oss om att om vi hör kritik så finns det helt säkert behov som vill ha vår uppmärksamhet.

   Vill du gå kurs så finns det en mängd kurser i Sverige, både längre årsprogram och kortare helgkurser. Det finns även en del distanskurser att hitta, om du fortsätter finnas utanför Sverige. Och såklart möjligheten att starta en studiecirkel tillsammans med andra för att träna. Tex utifrån boken ”NVC i praktiken” som är ett stöd just för det: http://www.yourvismawebsite.com/friare-liv-ab/shop/product/nvc-i-praktiken-20

 6. Profilbild på Evelin GyllenramEvelin Gyllenram

  Hej Emma! ja jag kan verkligen förstå att det måste ha känts frustrerande att öva NVC när andra inte gör det. Hur kände du dig motiverad att forstätta öva? Använder du NVC till vardags idag? Haha, ja det tar nog et tag innan girafföronen växer fast 🙂 Håller med Emmy som skriver att det är svårt att vara objektiv i privata relationer. Det känner jag också är en stor utmaning. När man mter en konflikt i personliga relationer är det mycket svårare att kliva ut från sina känslor och inte ta åt sig av kritik eller ge kritik. Men det är en utmaning…
  Roligt att de inspireras av NVC på Skarpnäcks fria skola!
  Tack för tipset ska läsa lite mer om Marianne Göthlins arbete.
  Och tack för tipset om kurser! Ska söka mer om distanskurser!

  1. Profilbild på Emma IEmma I Författare

   Jag är helt enkelt motiverad att fortsätta för att jag upplever att jag mår bra av det och att det hjälper mig att uppleva mening i kontakt med mig själv, andra och världen.

   Jo jag tycker att jag bär med mig NVC i min vardag och efter flera års utforskande så märker jag hur det delvis ändrat mitt förhållningssätt till mig själva, andra och världen. Även om det är tydligt att jag fortfarande/också är extremt påverkad och marinerad av ett mer ”våldsamt” tänkande och språk. Såklart, det är ju svårt att vara en ö, ens om en skulle vilja det.
   Med min sambo, som också gått nån kurs i NVC, har jag märkt att vi, såklart är osams och gruffas ibland men att vi har en metod för att reparerade det i efterhand som känns väldigt effektiv och för oss närmare. ”Det jag önskar att jag hade sagt istället för ’din idiot’ var att ’jag kände mig… eftersom jag har ett behov av….
   Kul att du söker dig vidare i NVCkunskap. Tex på friareliv.se hittar du flera kurser.

 7. Profilbild på Tanja NannarelliTanja Nannarelli

  Hej Evelyn, ditt inlägg rör flera strängar i mig och får mig att känna tacksamhet då jag tänker igen att jag lär mig alltid något från andra som antingen berikar mig eller är en nödvändig lärdom för mig:)

Kommentera