Stängda gränser

160208-160814

Sen förra hösten har det pratats om en flyktingkris i Sverige. Och då är det inte krisen och det frukansvärda faktumet att kriget i Syrien inte tar slut, att situationen i Afganistan inte förbättras, att människor drivs på flykt på grund av ekonomisk och klimatmässig missär. Nej, krisen och problemformuleringarna handlar om att Europa, och Sverige i synnerhet, inte klarar av att hantera den mängd människor som kommer till våra länder. Det beskrivs som en kris, en kolapps, en ohållbar situation. SDs retorik har helt köpst av hela det politiska etablisemanget. Bara Vänsterpartiet (och delar av Centerpartiet) har på ett tydligt sätt fortsatt värna asylrätten under hösten. Från och med den 4 januari, kan du inte komma in i Sverige utan giltigt pass, eller ID. Ansvaret att kontrollera ID har lagts på transportörerna.

f480786e-8e56-4bc7-945d-db69ffb73740ID-kontroll på Kastrup i Danmark

I september talade Stefan Löfvén på Refugees welcome- manifestation på Medborgarplasen i Stockholm. Budskapet är att vi ska välkomna de som tvingas fly, vi ska ha en generös flyktingpolitik, rätten till asyl är ovärderlig. I riksdagen i december driver regeringen, Socialdemokraterna & Miljöpartiet, tillsammans med oppositionen, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna,igenom en lagändring som innebär en stark begränsning av människors möjlighet att söka asyl i Sverige. Signalpolitiken, har varit viktig. Vi ska signalera att det inte längre är så lukrativt att komma till Sverige. Regeringen föreslår att utlänningslagen ska anpassas till EU:s miniminivå senast 1 april. Lagändringarna ska gälla i tre år och innebär följande:

1. Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla flyktingar utom kvotflyktingar. Barnfamiljer och barn som fram till i dag registrerat en asylansökan undantas dock. Eftersom handläggningstiden för beslut är så pass lång kommer i praktiken de som kommit i höst beröras av de nya reglerna, även om inte lagen införs förrän i april.

2. Begränsad anhöriginvandring

Flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara kunna återförenas med sin kärnfamilj. De som anses som alternativt skyddsbehövande, alltså de som inte uppfyller kraven för flyktingstatus men som till exempel löper allvarlig risk att skadas i väpnad konflikt, ska inte ha rätt till familjeåterförening.

3. Skärpta försörjningskrav

Krav på försörjning ska gälla vid all anhöriginvandring utom när flyktingar ansöker om familjeåterförening under de tre första månaderna. Den som tar en familjemedlem till Sverige ska också kunna försörja den som kommer hit.

4. Övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd

De grupper som i dag får uppehållstillstånd utan att ha asylskäl ska inte ha rätt till uppehållstillstånd. Den nya bestämmelsen omfattar de som i dag får stanna på grund av synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter. Lagstiftningen för de grupperna kommer, enligt Löfven, att ändras så att man kan beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl bara ”i mycket begränsade fall”.

Det ska inte finnas någon särskild bestämmelse om uppehållstillstånd för barn.

5. Medicinsk åldersbestämning av asylsökande

Regeringen vill att medicinsk åldersbestämning av asylsökande ska kunna göras när det saknas tillförlitliga dokument som kan säkerställa en persons exakta ålder och när det finns tvivel om den ålder som uppgetts.

6. Utvidgade id-kontroller

Id-kontroller ska införas på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige. Det innebär id-kontroller även på färjan mellan Helsingborg och Helsingör samt både på tåg- och busstrafiken över Öresundsbron.

Källa: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/det-har-vill-regeringen-gora

Sanna Vestin, ordförande i FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, var snabb med att lyfta de direkta problem hon såg med den nya lagstiftnigen.

 

Antal personer som sökt asyl i Sverige

Här kommer några grafiker ver hur asylärendena såg ut under 2015 i Sverige. Många som sökte asyl under förra året har alltså ännu inte fått sitt asylärende prövat ännu, utan väntar på svar.

07f8ee26-294b-471b-9185-08d46e56295b  8d615686-43fe-4603-9e1c-416065c51cfd

90937d21-7fa2-41be-8ef0-8431167db22d1b1d7b1e-5340-4a2f-81d0-0ff8284e322c

6d6c8372-fcaa-4c5e-a4f4-925d7d5ec673

Migrationsverket har kommit med ny prognos över hur många asylsökande som antas komma till Sverige 2016. SvD:s reporter Negra Efendić kommenterar siffrorna. Lyssna gärna.

Folkkampanj för asylrätt
logo-web-bigtext-2-1

Just nu mobiliseras det till en ny folkkampanj för asylrätt.  Här kan du hitta mer information om vad som händer, skriva på kampanjens upprop och se vilka aktiviteter som planeras. Välkomna in i arbetet!

Uppgift i veckan

Både Emma och jag har känt att vi bara på något sätt ville beröra den här totalomvändningen som skett i Sveriges migrationspolitik. Jag har känt mig bedöva, rädd, arg, sorgsen, hopplös och liksom arg igen. Det här inlägget (ovan) är inte på något sätt ett försök att kartlägga allt som hänt under hösten, utan mer en utgångspunkt för att kunna prata om det som hänt. Jag hoppas i alla fall att det kan fungera på det sättet.

Tänkbara saker ni kan göra under veckan och lägga upp som kommentarer till detta inlägg:

Länka gärna till artiklar ni tycker är intressanta och vill läsa ihop med de andra.
Skriv gärna vad du tänkt och känt kring den här nya situationen.
Vad tror du det gör med oss som människor?
På vilket sätt spär detta på rasismen i vårt samhälle?
Kan ni se samband mellan de nazistiska och fascistiska lynchmobben i Stockholm den 28-29/1-16, bränderna av flyktingboenden & morden i Trollhättan och det allmänna alarmistiska samhällsdebatten?
Annat!

Allt gott!
Anna & Emma

12311043_10153068391877000_3156490216353486329_n

19 thoughts on “Stängda gränser

 1. Profilbild på William PakarinenWilliam Pakarinen

  Jag känner att stora problemområden som nästan helt och hållet har fallit i glömska har nu använts som svepskäl inför den pågående asylinvandringen. Våra politiker har misslyckats katastrofalt med integreringen av nyanlända invandrare i flera år – och vi ser nu resultatet av detta med sk. ”no go” zoner och diverse problemområden. Ekonomiskt går det bra i Sverige, men socialt och politiskt så skulle jag inte säga att vi tar hand om våra medmänniskor särskilt bra.

  http://blaeld.org/2016/01/18/arbetsmarknaden-ar-stark-industrin-gar-bra-och-offentlig-sektor-soker-personal/

  http://www.dagensarena.se/opinion/valfardens-kris-ar-langt-borta/

  Däremot kan man läsa om de nya sociala och politiska problemen här:

  http://www.metro.se/stockholm/posten-slutar-leverera-brev-efter-aggkastning/EVHndo!yuj8cr7AP6E66/

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21428661.ab

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/polisens-larm-vi-gar-pa-knana-nu

  Jag blir förbannad när jag ser hur enformiga vi människor är när vi tittar på vår omvärld. Det verkar som många helt och hållet ignorerar eller blundar för alla de krig som rasar runtomkring oss. Vi bryr oss oftast bara om oss själva och våra närmaste, och det politiska klimatet har blivit allt kallare även om många tjänar mycket mer pengar nu än förr.
  Jag riktar fingret på våra politiker, både den föregående regeringen och den nuvarande – utan att ens vara särskilt präglad av min politiska kompass. Det här är, och har alltid varit – det största problemet gällande segregation, invandrarrelaterad brottslighet och utanförskap:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/

  1. Profilbild på Tomas BrännmarkTomas Brännmark

   Det här med politik och integration tycker jag är intressant. Vad exakt är det politiken kan göra för att underlätta integrationen? Vi säger ofta att politikerna har misslyckats, men vad exakt har de gjort fel? Det enda jag spontant kan tänka politikerna borde ha varit mer aktiva med är bostads- och skolpolitiken. Visserligen två jättefrågor, men som faktiskt inte bara är integrationsfrågor.

   Jag tycker det är viktigt att fundera i termer kring individen också: vad hade jag kunnat göra? Har jag misslyckats med integrationen?

   På den punkten är det också fantastiskt att se vad som hänt under året där fler och fler faktiskt tagit ett ansvar via föreningar, folkbildningsrörelser och individuella initiativ.

   Det jag vill säga är väl att för att båda vågskålarna spelar roll, det kan bli problematiskt att sitta och vänta på att politiken ska integrera oss.

   1. Profilbild på Linda JohanssonLinda Johansson

    Intressant när du vänder på det så. Jag har visserligen också tänkt att vi individer såklart har ett ansvar, men det blir extra tydligt när du skriver att vi behöver göra något för integrationen, och att vi inte ska se oss som passiva och avhängiga till en sorts politisk storasyster.

   2. Profilbild på William PakarinenWilliam Pakarinen

    framförallt så har man minskat närvaron av polisen i våra förorter i Sverige, dragit in på närpoliser eller områdespoliser – man skickar in piketen så fort det händer något, då slår man redan hårt mot hårt utan att ens ha haft en chans att diskutera med varandra.

    Det är ju detta som leder till utanförskap i samhället som är en grundpelare av segregation. Att man känner att man inte tillhör

    en positiv nyhet dock, är att man vill återupprätta detta från Polisens sida

    http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/omradespoliser-aterinfors

    1. Profilbild på Tomas BrännmarkTomas Brännmark

     Nu har jag inget emot att områdespoliser införs, det verkar inte alls vara en tokig idé. Poliser i sig är dock på sin höjd symptombekämpande. Poliser kan inte göra något åt de skillnader som gör att brottsligheten ser så olika ut i olika delar av landet/städerna. Hoppas vi göra skillnad på riktigt behövs det helt andra grepp, typ de som Anna listar i ett svar här nedanför.

  2. Profilbild på Anna AngantyrAnna Angantyr Författare

   Jag tänker att ett samhälle som är mer jämlikt har större potensial att klara av både integration och ökar viljan att hjälpa andra. Under den borgliga regeringens åtta år vid makten har klyftorna i Sverige ökat mellan de som har mer och de som har mindre. Vi kan också se att den nya underklassen, prekariatet, idag framförallt är människor som rasifieras som icke-vita. Möjligheten att skapa möten handlar både om bostads- och skolsegregation, men väldigt mycket om klass. SD och andra delar av det borgliga etablissemanget, har lyckats få många människor att skylla på invandringen/invandrarna istället för att se att överklassen har blivit så mycket rikare.

   Detta är några exempel på saker jag tror skulle göra skillnad:

   Satsa på validering. Varför ska högskoleutbildade behöva vänta i år på att få sina papper validerade? Här behövs det resurser från politiskt håll.

   Låta fler människor som är bra på engelska få anställningar, även om de inte behärskar svenska totalt ännu. Detta är ju framförallt en attitydfråga, kan ske på alla plan i samhället.

   Avskaffa ränteavdraget, som så tydligt är en skattebidrag till redan rika människor.

   Avskaffa RUT-avdraget.

   Återinför förmögenhetsskatten.

   Stoppa skatteflykten till till skatteparadis.

   Alla offentliganställda borde få fortbildning i normkritik, anti-rasism, interkulturalitet och konflikthantering. Detta är jätteviktigt! Kompetensen kring detta är låg och etnocentrismen är väldigt stor i Sverige. Till det behövs det kommunala och statliga pengar.

   Fler utbildningplatser på förskolärarprogrammen, söktrycket är jättehögt och behovet i kommunerna lika så. Till det behövs det statliga pengar.

   Fler anställda i skola och förskola. Mer pengar till vuxenutbildningen Använd de nyanalända som har pedagogisk utbildning från sina hemländer. Till det behövs det statliga och kommunala pengar.

   Hemtjänsten går på knäna i många kommuner, satsa på fler anställda även här, få in nyanlända. Kommunala pengar.
   Utveckla svenskundervisning som går hand i hand med till ex. undersköterskeutbildning. Finns många bra exempel, använd dem och utveckla på fler platser.

   Anställ fler människor i socialförvaltningen och på migrationsverket. Statliga och kommunala pengar.

   Satsa hårt på att de männniskor som är nyanlända får hjälp med PTSD och andra psykiska problem, så att det kan bearbetet och gå vidare i sina liv. Till detta behövs kommunala, regionala och statliga pengar

   Politiken borde dessutom ta ledarskap, med en positiv inriktning. Istället för att pratat om kris, problem, svårighet, så borde det pratas om utmaningar, möjligheter och resurser. Och att vi tillsammans kan skapa det samhället vi vill, ett samhälle där alla kan utvecklas och leva sina drömmar. Att det är en otrolig möjlighet att de som bott i Sverige länge och de människor som kommer nu tillsammans kan skapa nytt och bättre för alla. Det är faktiskt ingen naiv tanke, utan fullt möjligt.

   Agneta Berge är nationalekonom och tidigare utredare på LO hon skriver här i en artikel om just skatteuttaget: http://www.politism.se/agneta-berge/skatteintakterna-har-minskat-och-privatiseringsfans-ar-vinnarna/

   1. Profilbild på Tomas BrännmarkTomas Brännmark

    Det är verkligen jättebra förslag som du presenterar och precis som du tycker jag att det är galet att invandrarna beskylls för att inte integrera sig. Det går inte att integrera sig in i något som inte ger möjlighet att göra det. Hela den borgerliga/SD-iga retoriken är förkastlig och dessutom helt misslyckad i sin förståelse av verkligheten.

    Jag menade inte att påstå att politiken är fri från ansvar egentligen, bara att påpeka att det är många nivåer där politiken via dess verktyg har sin roll att spela och att civilsamhälle/individer har sin roll och att båda verkligen tåls att reflekteras över.

 2. Profilbild på Emmy RommedahlEmmy Rommedahl

  Tva stora fragor tankar har varit i mitt huvud, krisen har flyttats fran de som har krisen till oss, starka ord som katastrof etc har anvands for att beskriva var skyddade varld. En bild jag burit inom mig ar att lat oss sag fyra ar ute och gar pa isen och en av dessa personer gar igenom och da blir inte problemet att fa upp honom utan vad som hander med oss om vi vill hjalpa honom. Tank om vara klader blir blota, vad kommer det kosta att tvatta vara klader etc, Regeringens forandrade sprakbruk gor att vi idag kan saga saker som var helt omojligt att saga bara for nagra manaders tid. Vi har ingen kris, katastof utan det ar SD sprakbruk som blivit helt acceptabelt.
  Det andra som kanns valdigt otrevligt ar att SDs sprakbruk blivit hela etablisamangets satt att presentera flyktingsistuationen som ett problem, det har i sin tur lett till att SDs ”svans” framtratt och rattfardiggor deras vald och hatidiologi. Jag tror att det kommer bli flera handelser dar vi far se vald och hot dar hogerextrema grupper visar sitt tryne. Det som ocksa verkar okat ar att hogerextrema grupper i hela Europa samarbetar och kordinerar sina aktioner.
  Bada dessa fragar har att gora med att manniskor vill eller inte vill ha reda pa fakta, och det jag verkligen skulle onska ar att jag blir bra pa dialog sa att vi far manniskor att tanka, utvecklas och vagar mota det de inte mot innan.

  1. Profilbild på Tomas BrännmarkTomas Brännmark

   ”Det andra som kanns valdigt otrevligt ar att SDs sprakbruk blivit hela etablisamangets satt att presentera flyktingsistuationen som ett problem, det har i sin tur lett till att SDs ”svans” framtratt och rattfardiggor deras vald och hatidiologi. ”

   Det här är så otroligt läskigt. Just språkets glidningar… Som tur är finns det motreaktioner. Ett exempel att många protesterade när TV4 valde att kalla en nazistdemonstration för invandringskritisk och försvarade sig med att det är vad de själva vill kalla sig…

  2. Profilbild på Linda JohanssonLinda Johansson

   De är så intressant det där: att SD:s retorik framställer Sverige som ett uppoffrande land som inte har plats för fler, att pensionärer skyfflas undan och inte tillåts ta platser på äldreboenden. Bara det indikerar ju hur man ser olika på människor och människor. Vad är det för skillnad på en svensk pensionär och en gammal människa från ett annat land? Sen också att regeringen säger att de inte ska samarbeta med SD men att de indirekt för deras retorik vidare.

   1. Profilbild på William PakarinenWilliam Pakarinen

    det är det klassiska argumentet att ställa två utsatta grupper mot varandra, även om de inte har något med varandra att göra. Att äldrevården skulle rasera pga invandringen är ju väldigt motsägelsefullt då väldigt många invandrare jobbar på våra äldreboenden!

 3. Profilbild på Linda JohanssonLinda Johansson

  Det är helt fruktansvärt. Jag känner mig skyldig som medborgare i en demokrati och ett solidariskt samhälle att inte tillåta utsatta människor komma hit. Vi har resurser, vi gör miljonvinster och köper julklappar och alla hjärtans dag-presenter. Om jag ska klara i klarspråk tycker jag att det är ren bullshit. Jag tror att många är rädda för att vår skyddade värld ska raseras om vi släpper in ”för många”. Vår skyddade värld har gjort oss blinda för andra människors utsatthet. När vi ser på tv hur människor dör på Medelhavet är det en sak, då kan vi skänka pengar via galor och postgirokonton. När människor sedermera knackar på vår dörr blir vi rädda och stänger dörren. Jag har blivit uppstressad av detta, bland annat efter att foto på det döda barnet visades i media. Jag bestämde mig för att inte läsa eller titta på några inslag/artiklar efter det. Kanske är det samma sak som jag just beskrivit, att gömma huvudet i sanden, men jag har inte klarat av det. Det är också en anledning till att jag inte kunnat/orkat titta runt i media vad som sägs.
  Jag tror i allra högsta grad att rapporteringar av flyende människor spär på rasistisk propaganda och oro. Kanske inte det enbart; jag tänker att det behöver kopplas till en kontext. Hatet mot muslimer och islam som sprider sig alltmer kopplas samman med människor på flykt. Man ser Sverige som en orörd enhet som består av ett visst folk. Man skyller kriminalitet och oordning på de person som tidigare invandrat (eller t o m som är födda i sverige med är ickevita) som ett sätt att legitimera sin egen position. Med en sådan föreställning om icke-vita människor, som dessutom förväntas bete sig på ett visst sätt och praktisera en ”radikal” religion blir det hela alltmer komplicerat och farligt.

 4. Julia

  Det som hänt i och med den ökade tillströmningen av människor är på många sätt skrämmande. För det första, det är fruktansvärt att människor tvingas fly från sina hem, riskera sina liv och splittras från sina famiiljer, för att de råkar vara födda på fel plats. Jag tanker mig att det bör vara den allmänna uppfattningen kring faktum att människor flyr från krig. Tyvärr verkar det som att detta självklara glöms bort i och med att vi hävdat att flyktingströmmen varit för stor den senaste tiden. Det är skrämmande att se hur människor kategoriseras och behandlas olika beroende på vart de är födda, deras ålder, vart de har sin familj etc. Det är även vanligt att höra olika mått på hur duglig en människa som flytt hit är. Att det är bra med dem som flyr hit för att de kan tillföra oss nånting. De flykttingar som kommer hit nu är ju välutbildade akademiker, det som vi saknar här I Sverige. På något vis känns det som att debatten och politiken hamnat här, att vi sorterar in människor på flykt utifrån deras duglighet, istället för att konsekvent hjälpa alla dem som behöver hjälp just nu, för att det är så medmänsklighet fungerar.

  Vi är många som ser att debatten förskjutits och att många partier och människor överhuvudtaget köpt SD;s problemformulering, att invandring är skadligt för stor mängd. Jag tycker det märks mycket i media, hur mycket det skrivs om diverse incidenter på asylboenden som verkligen eldar på flyktingföraktet, och aldrig kommer med perspektiven att människor som flytt kan lida av extremt stor psykisk stress och må väldigt dåligt. Det märks även på hur ord används; invandrarkritisk, flyktingkris, lyxflykting.

  Jag tycker absolut att denna förskjutning lett till en ökning av brott mot asylsökande och människor som invandrat till Sverige. Efter lynchmobben för några veckor sedan var det människor som öppet stöttade detta, som inte skulle anse sig vara rasister annars men som helt och håller köpt problemformuleringen att polisen inte kan göra nog för hålla gatorna trygga, utan att det behövs ett medborgargarde för att ställa saker till rätta.

  Många som är aktiva på facebook har säkert reflekterat över debattklimatet där, och faktum att vi enkelt kan hålla koll på vad vår omgivning tycker i dessa frågor. Det är läskigt på många sätt, speciellt när en upptäcker att en vän inte tycker som en själv. Samtidigt tycker jag att det senaste halvåret även varit ett viktigt uppvaknande för många, inklusive mig själv. Att se hur många människor i min omgivning som försvarar asylrätten, ställer upp för människor som flyr och välkomnar dem på alla möjliga sätt och hur det förenar och glädjer många. Jag tycker det är jätteviktigt att, när det känns som mörkast med den utveckling som sker, hela tiden gå tillbaka och komma ihåg alla de initiativ som tagits och röster som hörts för att försvara ett samhälle med öppna gränser

  Här är lite länkar:

  Om skatteflyktingar
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/patriklundberg/article21138412.ab

  Om att ta kvinnokampen när förövaren är invandrare (Nanna Johansson Tankesmedjan i P3)
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3718&artikel=4913430

  ”Vilka länders medborgare, tror du, fick flest EU-uppehållstillstånd 2014? Var det krigshärjade Syrien eller Irak? Nej. Var det konflikthärjade Afghanistan eller Eritrea, där mänskliga rättigheter konstant kränks? Nej. Det var i själva verket, ukrainare som fick flest uppehållstillstånd – totalt 302 772. Näst efter kom amerikanerna. De fick 199 244 uppehållstillstånd. På tredje plats kommer kineserna, som beviljades 169 657 tillstånd. På fjärde plats hittar vi indierna, med 134 881 tillstånd.”
  http://www.politism.se/story/statistiken-avslojar-vem-som-tar-alla-uppehallstillstand/#post-36379

  Fotboll och integration
  http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/article22251132.ab

  Slår hål på myten om en svensk systemkollaps
  http://www.politism.se/story/pastaendet-att-systemet-kollapsar-ar-inte-sant/#post-35103

 5. Profilbild på William PakarinenWilliam Pakarinen

  vill bara tillägga: inte bara språkbruket legitimeras utan man sprider ”nyheter” med helt felaktig fakta för att få rabiata sk. ”sverigevänner” att skrika sig hesa på sociala medier. Här är några exempel som förvärrar en redan infekterad situation

  http://www.metro.se/nyheter/har-ar-tre-brutala-videoklipp-som-sprids-med-falska-pastaenden-om-flyktingar/EVHpbo!oPIdtmAU69pgk/

  http://kkuriren.se/asikter/ledare/1.3826362

  http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/829840-55-av-58-av-mannen-bakom-overgreppen-i-koln-var-inte-alls-flyktingar

 6. Profilbild på Nicolas PetterssonNicolas Pettersson

  Jag tycker det är viktigt att ha ett stort fokus och stor medkänsla på att så gott som möjligt ta hand om de krigstramautiserade som kommit till landet. Det är ingen separerad sak från detta, det är direkt anknutet i högsta grad. Det är ingen lätt uppgift och behövs tas på stort allvar. Därför tycker jag att det är viktigt att inte låta en god integration tappas för om vi gör det så skapas kaos för båda våra medmänniskor och alla vi som vill hjälpa till. Just på grund av att vi tagit emot så många på så kort tid så behövs tid för att realisera fungerande planer som gör att samspelet och förståelsen mellan nya o redan bebodda människor fungerar helt…hittils har det aldrig gjort det, nu står vi inför stora utmaningar o då är det dags att sätta nya lösningar på prov innan vi försvårar det hela genom att ta oss vatten över huvudet med fler behövande. Vi vill ju få det att fungera i längden, o inte bara för en kort tid för att kollaps sker i hela samhället.

  Vi kan rädda många, men vi kan inte rädda alla o så är det alltid när man ser på oroligheter ute i världen. Man gör det bästa man kan med sin kapacitet. Ju mer man kan desto bättre. Men samtidigt måste man tänka längre än till bara första steget. Vad hnder sen efter det? Vi har fullt ansvar för de vi tagit på oss ansvar för att ta hand om. Och det ansvaret måste vi uppfylla till en full förmåga först. Jag liknar situationen vid att skaffa så många barn att man inte hinner eller ens har koll på hur det går för dem eller kommer att gå för dem. Jag tycker att det är jätteviktigt för man måste inse att vi måste omvandla alla kulturkrockar till förståelse, all utanförskap till gemensamhet till folket, och att både redan bebodda o nya behövande funkar väl ihop. Och just nu är det verkligen inte så. Vi måste därför vara mer konsekventa och ansvarstagande först…Vi måste ju faktiskt tänka på de som bor här o våra medmänniskor som kommit nyligen hit. Och sättet vi pratar om det hela är alltid viktigt, respektfullt språk o perspektiv som tar in alla parter involverade och ser deras behov.

 7. Profilbild på Evelin GyllenramEvelin Gyllenram

  Hej! Intressanta kommentarer allihopa! Det här temat berörde mig jätte starkt! Jag bestämde mig för att skriva en sammanfattande debattartikel om det som jag tycker är fel med de nya asylreglerna. För att kunna sprida till vänner och för att enklae förstå dem själv. Den blev rätt lång! Läs den gärna. Mycket är den vi redan fått redan på på kursen men med länkar till artiklar jag tyckte var extra intressanta!

 8. Profilbild på Evelin GyllenramEvelin Gyllenram

  Något är fel med sidan. Kan inte posta min text som blogginlägg så jag skickar in den här istället!

  Vad är fel med de nya asylreglerna?

  1. De strider mot de mänskliga rättigheterna.
  ”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.”
  Ur Artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

  De nya bestämmelserna om att införa ID kontroller på alla tåg, bussar och färjor till Sverige hindrar människor från att nå Sverige. Många av de mest utsatta människorna är de som har blivit av med sina pass eller ID- handlingar i kriget eller på den kaotiska vägen mot Europa. Dessa utsatta människor kommer nu att avvisas från tåg/bussar/färjor och därmed fråntas rätten till att söka asyl.
  (http://www.dn.se/debatt/hardare-praxis-om-migration-riskerar-var-medmansklighet/)
  Läs mer om problemen med de nya ID kontrollerna här: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/viktor-banke-nya-asylreglerna-riskerar-hindra-integrationen/
  Bland annat innebär de nya reglerna också att nya marknader för människosmuggling öppnas upp.

  2. De strider mot barnkonventionen.
  Några utdrag ut barnkonventionen:
  Artikel 3: Barns bästa ska vara i det främsta rummet kring alla beslut som rör barn
  Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  Artikel 22: Ett barn på flykt har rätt till skydd och att hitta sina föräldrar
  Jorge Londoño, förbundsordförande på Rädda Barnens Ungdomsförbund skriver i en debattartikel på ETCs hemsida (http://www.etc.se/debatt/signalpolitik-med-barn-som-spelpjaser 2015-11-26 ) att den signalpolitik som förs för att förmå andra EU-länder att ta ”mer ansvar” strider mot barnkonventionen och görs med barn som spelpjäser.
  Hur menar han?
  Jo, nu när rätten till familjeåterförening för ”alternativt skyddsbehövande” (dvs. alla människor som flyr från krig) försvinner påverkar det barnen negativt på flera sätt. Tidigare har kanske en medlem ur familjen flytt med livet som insats till Europa först, med hopp om att få återförenas med sin familj i trygghet när hen fått asyl, och familjen kan resa tryggt efter till Sverige. Men med de nya reglerna som säger att familjeåterförening är utesluten är risken större att fäder och mödrar tar med sina småbarn på de livsfarliga flyktvägarna mot Europa, och därmed också riskerar barnens liv, för att de inte vill lämna kvar barnen i kriget. Vilken förälder skulle vilja det?
  ”Att vägra alternativa skyddsbehövande familjeåterförening är bland de hårdaste begränsningarna i Europa, och matchas endast av Grekland, Cypern, Malta och Rumänien. Detta enligt Anne Bathily på European Council on Refugees and Exiles, som nyligen undersökt saken.” skriver Viktor Banke i en artikel i DN. (http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/viktor-banke-nya-asylreglerna-riskerar-hindra-integrationen/)
  Regeln om tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer också att innefatta ensamkommande flyktingbarn. Tidigare har dessa barn räknats under kategorin ”uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter” men den kategorin ska nu försvinna och stället ersättas av en bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall.
  Christina Heilborn, Programchef på UNICEF Sverige skriver i en artikel (https://blog.unicef.se/2015/11/25/en-sorglig-dag-for-barn-pa-flykt/) ”att vi på grund av de nya bestämmelserna kommer bevittna hur barn i mycket utsatta situationer beroende på sjukdom, funktionsnedsättning eller våld nu ändå kommer att utvisas.”
  Barn som räknas som alternativt skyddsbehövande (krigsflyktingar) kommer heller inte få någon möjlighet att återförenas med sin familj. De är förmodligen traumatiserade och helt ensamma i ett helt nytt land utan möjlighet att få återförenas med sin familj. Hur kommer de att må? Denna bestämmelse bryter tydligt mot barnkonventionen.
  Ensamkommande barn som räknas till gruppen flyktingar (en person som flytt sitt land och är hotad på grund av sitt politiskt oppositionella engagemang) och lyckas få uppehållstillstånd kommer endast få 3 månader på sig att från sin första dag i Sverige, hitta eventuellt överlevande familjemedlemmar. De hittade familjemedlemmarna måste under dessa tre månader dessutom hinna ta sig till en svensk ambassad och lämna in en komplett ansökan för familjeåterförening. Hinner de inte- då förloras möjligheten till återförening.
  Tidigare var det sagt att om barnet lyckas få uppehållstillstånd så ska det ensamkommande barnet dessutom stå för försörjningen av familjen som ansluter till Sverige. Den bestämmelsen har nu ändrats men gäller dock för alla vuxna flyktingar som vill återförenas med sina familjer. De måste kunna försörja alla.
  Regeringen vill också använda sig av medicinsk åldersbestämning. Enligt Christina Heilborn, Programchef på UNICEF Sverige är risken med den här metoden att barn under 18 år bedöms vara vuxna och därmed inte får det skydd och stöd som de har rätt till.

  3. De försvårar integrationen och är inte bra för arbetsmarknaden
  Flyktingar kommer nu att kunna få max 3 års uppehållstillstånd och övriga skyddsbehövande endast 1 år med eventuell förlängning med 1 år till.
  Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO skriver i en artikel på SVD (http://www.svd.se/villkor-for-uppehallstillstand-skapar-nya-problem/om/naringsliv:debatt) att ”trots att uppehållstillstånden i de allra flesta fall kommer att förlängas finns en risk att den ökade osäkerhet som det innebär att ha ett tillfälligt i stället för ett permanent uppehållstillstånd försvårar processen att träda in på den svenska arbetsmarknaden.”
  Ett annan nytt lagförslag föreslår att ”den som vid den tid då ett tillfälligt uppehållstillstånd omprövas har ett arbete som hen kan försörja sig på eventuellt ska kunna få permanent uppehållstillstånd.” Detta kan enligt Samuel också leda till problem då det innebär en risk att många nyanlända kan komma vilja skaffa vilket jobb som helst direkt i hopp om att kunna få ett uppehållstillstånd. Det medför en risk att de utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, utan att det för den skull finns någon garanti för att de i slutändan uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Samuel skriver att ”arbetstagarens beroendeförhållande till arbetsgivaren riskerar att bli mycket starkt.”
  Han skriver också att de nyanländas akademiska kompetenser (exempelvis som läkare, apotekare, ingenjörer – yrken där det är brist på arbetskraft i Sverige) riskeras gå förlorade eftersom sådana jobb kräver att den nyanlände direkt får hjälp som syftar till att hjälpa hen hitta ett jobb som matchar den personens kompetens. Med det kräver tid. Om en person nu bara får 1 års uppehållstillstånd är risken att den personen tar första bästa jobb för att försöka säkra ett permanent uppehållstillstånd. Dessutom hinner knappast de nyanlända påbörja språkkurser, utbildningar osv. Eller så får de kanske minskad lust till att göra det om de vet att de kan utvisas om 1 år.
  Om människor vet att de inte får stanna längre än 1- 3 år kommer de inte kunna rota sig eller bygga en framtid…
  Enligt Sanna Vestin, i en artikel på feministiskt perspektiv (https://feministisktperspektiv.se/2015/11/24/sanna-vestin-fanns-det-verkligen-ingen-annan-losning/ )skapar de nya reglerna också en stor mängd papperslösa ungdomar. ”De som tidigare fått stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter kommer nu att avvisas när de är 18 för att skälen de hade som barn inte räknas längre. ”
  Om de vägrar åka tillbaka till länder där de inte har något kvar kommer de att bli kvar ändå.
  Som papperslösa? Som gatubarn?
  När man är papperslös får man inte arbeta.
  Man blir utestängd från samhället.
  Är inte risken då också större att man ansluter sig till kriminella gäng?

  4. De ökar ohälsan hos nyanlända
  I en artikel i Svd (http://www.svd.se/nya-asylregler-hotar-den-psykiska-halsan) skriver en rad läkare, psykologer och specialister att ”de nya asylreglerna hotar utsatta flyktingars psykiska hälsa och möjlighet att etablera sig samhället, och av det skälet måste de dras tillbaka.”
  Enligt specialisterna finns två faktorer som särskilt ökar risken för psykisk sjuklighet: familjerelaterade problem (som saknad efter familjen och oro för familjens situation i hemlandet)
  – och ovisshet i asylprocessen.
  Lång asylprocess är faktiskt den största riskfaktorn för att utveckla psykiska besvär, till och med större risk än de trauman personen upplevt i hemlandet.
  De nya asylreglerna kommer enligt specialisterna att leda till försämringar vad gäller just dessa två faktorer. De nämner en undersökning som visar att när invandringspolitiken i Australien förändrades och blev mer restriktiv på 90-talet publicerades forskningsrapporter som visade att: ”de som fått tillfälliga uppehållstillstånd hade klart sämre psykisk hälsa än dem som fått permanenta uppehållstillstånd. De deltog också allt mindre i sociala aktiviteter, blev isolerade och fick svårare att skapa sig en tillvaro i det nya landet. Till exempel utvecklades inte deras inlärning av engelska alls. När flyktingar från Irak däremot gick från tillfälliga till permanenta uppehållstillstånd förbättrades deras psykiska hälsa påtagligt.”’
  Specialisterna i artikeln anser att regeringen vägrat ta hänsyn till hälsoaspekten de nya reglerna medför.

  5. De ökar pressen och arbetsbördan på Migrationsverket
  Med de nya reglerna vill regeringen ”skapa ett andrum” och lätta på trycket för migrationsverket. Men i verkligheten leder det till att migrationsverket istället får dubbelt så mycket att göra då många av de som tidigare skulle beviljats permanent uppehållstillstånd nu endast får tillfälligt uppehållstillstånd och då måste ansökningarna omprövas varje eller var tredje år. I en artikel i DN skriver Vikor Banke att ”samtidigt som Sveriges mottagande är som högst, införs nya regler som ytterligare ökar Migrationsverkets arbetsbörda.”
  (http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/viktor-banke-nya-asylreglerna-riskerar-hindra-integrationen/)
  6. Sverige föregår inte längre med gott exempel.
  Sverige vill att andra länder ska ta mer ansvar. Det är enligt dem själva den största anledningen till de nya reglerna. Men om vi, ett av de rikaste länderna i Europa signalerar att vi inte har resurser att hjälpa människor på flykt, hur ska de andra länderna tycka att de själva har det?

  7. De normaliserar vardagsrasism och avhumanisering av människor.
  Jag kan inte gestalta det bättre än i den här artikeln av Ronnie Sandahl som fick mig att börja gråta;
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ronniesandahl/article21819600.ab

  Med detta i åtanke. Vilka får ett ”andrum”?
  Flyktingarna? Nej. Migrationsverket? Nej. Regeringen? Antagligen.
  Vad är rätt eller bra med den nya asyllagen? Vad tycker du?
  Vad som är positivt är att många människor protesterar. ”Folkkampanj för asylrätt” får nya underskrifter varje dag.
  Kvinnoförbundet i Socialdemokraterna vill gå ihop med kvinnoförbunden i de andra partierna för att ändra lagförslaget om tillfälliga uppehållstillstånd och den indragna rätten till familjeåterförening med barnen och kvinnor i åtanke. De säger att ”förslagen har ännu inte klubbats i riksdagen eller gått ut på remiss så än finns den möjligheten! ” (Fria Tidningar – Kvinnoförbund vill ta strid för asylrätt 12/2/2016)
  Alltså, om vi medborgare säger ifrån kan vi ännu skapa förändring.
  Är det okej att bryta mot de mänskliga rättigheterna? Är det okej att bryta mot barnkonventionen? Protestera, säg ifrån eller skriv på folkkampanjen om du inte tycker det!
  http://www.folkkampanjforasylratt.se/
  Har vi annars ett land att vara stolta över?

Kommentera