Guide till plattformen

Den digitala kursplattformen, några första steg:

  1. Att logga in: startsidan finns det ett fält för att logga in med de uppgifter vi har skickat till din email. Om du inte hittar eller kommer ihåg ditt lösenord kan du få ett nytt här.
    Som inloggad får du ett fält i toppen av sidan med rubriker, längst till höger i fältet finns ”Hej, [ditt namn]”. Under den rubriken finns flera alternativ för din profil på kursplattformen.
  2. Du får gärna byta ditt lösenordtill ett som du själv bestämmer. Du gör detta genom att gå in på: Inställningar → Allmänt.
  3. För att ladda upp en bild till din profil går du in på Profil → Byt profilbild.

Kommentera