Glokala folkhögskolan

Glokala Folkhögskolan i Malmö startade som egen folkhögskola 2005. Den ideella föreningen ”Glokala Folkbildningsföreningen” står bakom skolan.

Att bli huvudman för en egen folkhögskola hade varit målet för Folkbildningsföreningen under många år. Glokala var 2005 landets 148:e folkhögskola, tillika landet minsta. 2007 utökades skolan med flera nya kurser; resande praktikantkursen ”Folkrörelser och förändring”, ”Glokala medier” och ”Spinneriet” med hip hop:ens element i fokus. Kursverksamheten har sedan utvecklats vidare – och som organisation driver föreningen många projekt och processer utöver kurserna.

Namnet på folkhögskolan, Glokala Folkhögskolan, syftar på den kända uppmaningen Tänk globalt – agera lokalt. 2007 framställdes en vision för all verksamhet inom Folkbildningsföreningen, där folkhögskolan är en central del:

”Att verka för att Malmö som är en stad med omkring 160 olika nationaliteter skall väl ta vara på denna rika resurs, och alltså verka för att Malmö blir den i äkta mening Glokala Staden.

Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, jämlikhet och solidaritet. Vi vill låta olika perspektiv och erfarenheter befrukta varandra, tillvarata och utveckla människans kraft i en kollektiv kunskapsprocess. Vi vill stimulera en personlig utveckling där utgångspunkten är deltagarnas livserfarenhet varvid existentiella och kulturella aspekter ges stort utrymme. I studierna utgår vi från situationen i Malmö där människor från hela världen lever idag. Vi arbetar teoretiskt, praktiskt och utåtriktat.”

Här hittar du Glokala folkhögskolans hemsida.
Kolla även in Glokalas verksamhetsberättelse 2014.

 

Kommentera