Glokala folkhögskolan

Vision
Vår vision är en värld där alla vågar vara nyfikna. Tillsammans skapar vi ny kunskap för ett jämlikt och solidariskt Malmö.

Uppdrag
Vi gör folkbildning genom kurser, sociala och politiska projekt och gemensamma platser för att bidra till hållbar samhällsutveckling och tillvaratagande av varje deltagares potential och kreativitet.

Vi är runt 150 personer som studerar på plats i Malmö och cirka 100 som läser våra distanskurser på andra platser i Sverige och världen.

Namnet på folkhögskolan, Glokala Folkhögskolan, syftar på den kända uppmaningen Tänk globalt – agera lokalt. Glokala Folkhögskolan i Malmö startade som egen folkhögskola 2005. Den ideella föreningen ”Glokala Folkbildningsföreningen” står bakom skolan.

Vi bedriver allmän kurs- där du läser in din gymnasiebehörighet, en seniorkurs, distansutbildningar i samhällsentreprenörskap, etableringsverksamhet med svenskundervisning, en filmkurs och ”Spinneriet” med hip hop:ens element i fokus. Kursverksamheten utvecklas hela tiden och som organisation driver föreningen många projekt och processer utöver kurserna.

Här hittar du Glokala folkhögskolans hemsida.
Vill du veta mer om vår historia? I jubileumsskriften Glokala 10 år 2005-2015 har vi samlat några av Glokalas möten och minnen.