Välkommen till Glokala tankesmedjan 2018-2019!

Kloka och engagerade medborgare är vår viktigaste naturresurs. Glokala Tankesmedjan är ett forum för medborgare som vill väcka liv i våra drömmar och visioner om ett rättvist och hållbart samhälle, lokalt och globalt. De allra flesta av oss vill att alla människor ska få leva ett bra liv. Med mat på bordet och tak över huvudet. I glädje och gemenskap. De flesta av oss vill också ta ansvar för vår fantastiska planet. Därför är det lätt att bli frustrerad när man i stället upplever ojämlikhet, kortsiktighet, ansvarslöshet – och maktlöshet. Vi kan inte vänta på att någon annan ska fixa framtiden. Låt oss ta makten över våra liv och återuppfinna demokratin tillsammans.

Förändring börjar med en tanke. Att tänka tillsammans med andra ger oss mod och hopp.
Att göra något tillsammans är att skapa samhället.

Vi läser och reflekterar tillsammans för att försöka förstå vad som händer här i världen. Vi inspireras av lokala och globala medborgarinitiativ. Vi undersöker hållbara framtidsstrategier. Vi deltar i samhällsdebatten genom att skriva insändare och artiklar. Vi deltar i en dialog med politiker och ideella organisationer. Vi tar initiativ till tankeväckande aktioner och seminarier.