Kursträff – Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö 17-18 november

Nu är det dags för kursträff med Glokala Tankesmedjan och vi går på Mänskliga Rättighetsdagarna tillsammans! Upplägget kommer att vara att du själv väljer vilka av MR-dagarnas programpunkter du vill gå på så ses vi i pauserna och på lunchen för att reflektera tillsammans och utbyta lärdomar.

Vi ses kl 9 på torsdag den 17 november utanför incheckningen till MR-dagarna. MR-dagarna håller till på konferenscentret Malmö Live som ligger ett stenkast från Malmö Centralstation. Här är en karta.
Hittar du inte eller är sen – ring Emma 0765-42 47 03 eller Anna 0765-42 47 14.

Här kan du bläddra i MR-dagarnas program:

Program för kursträffen

Torsdag 17 november
9.00 Vi ses på Malmö Live för en kort inledning tillsammans innan vi tar del av programmet.
9.30 Vi går på MR-dagarnas öppningsceremoni tillsammans.
11.00 Dagens programpunkt startar – du väljer själv vad du vill gå på, vi ses i pauserna.
12.00 Vi ses på lunch
13.00 Valbara programpunkter
14.30 Vi ses i pausen
15.00 Valbara programpunkter
16.00 Vi ses i pausen
16.30 Valbara programpunkter
17.30 Slut på dagens program

Fredag 18 nov
8.45 Vi ses en kort stund innan dagens program startar.
9.00 Dagens program startar – du väljer själv vad du vill gå på
10.00 Vi ses i pausen
10.30 Valbara programpunkter
12.00 Vi ses på lunch
13.00 Valbara programpunkter
14.00 Vi ses i pausen
14.30 Valbara programpunkter
16.00 Vi ses i pausen
16.30 Valbara programpunkter
17.30 Slut på dagens program

Praktisk information

Anmäl dig!
Meddela oss din medverkan så snart som möjligt men senast måndagen den 7 november till anna@glokala.org. Skriv om du har några särskilda matbehov utöver vegetariskt.

Reseersättning
Du bokar din egen resa, och kan få reseersättning på max 750 sek, mot att du skickar in dina biljetter till skolan i efterhand.

Biljett till MR-dagarna och lunch
Glokala folkhögskolan bjuder på biljetten till MR-dagarna och lunch båda dagarna.

Boende
Ett alternativ till vänner eller kontakter i Malmö kan vara Turistföreningens vandrarhem i city:
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Skane/Vandrarhem/STF-Hotell-Vandrarhem-MalmoCity/

Årets tema 2016

Det handlar om dina rättigheter!

Mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid – men vilka är rättigheterna? Hur påverkar de dig i vardagen? Hur får du reda på dina rättigheter? I dag får civilsamhället och aktivister rycka in när staten brister i sitt ansvar att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Hur påverkar det möjligheten för människor att få sina rättigheter uppfyllda och vad händer med ansvarsutkrävandet? I en tid när många är på flykt riskerar asylrätten att hotas. Hur kan den skyddas?

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 kommer en rad rättigheter såsom exempelvis rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt att diskuteras. Vilka metoder kan användas för att förverkliga dem och vilka är utmaningarna? Vilka goda exempel finns det lokalt och globalt och vad kan vi lära av varandra?

Underteman:

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Rätten till mat, hälsa, bostad och försörjning är exempel på grundläggande rättigheter som stater har en skyldighet att skydda, respektera och tillgodose. Men hur många känner till vad dessa rättigheter innebär? Varför ses inte alltid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som utkrävbara och hur påverkar det möjligheten att uppfylla dem? Hur ser regelverken ut och hur kan du göra om dina rättigheter har blivit kränkta?

Rätten att söka asyl
Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet fastslagen i internationell rätt. Parallellt med att människor flyr så byggs allt fler murar, gränser stängs och identitetskontroller införs. Vad innebär detta för människor som söker asyl? Riskerar asylrätten att urholkas? Hur rapporteras det om människor på flykt i medierna, osynliggörs vissa grupper och påverkar det i sin tur deras möjlighet att få asyl? Vilket inflytande har de ökande nationalistiska strömningarna på det offentliga samtalet och synen på asylrätten?

Mänskliga rättigheter i praktiken – från ord till handling
I teorin ställer sig de flesta bakom idén om mänskliga rättigheter men i praktiken finns det svårigheter när rättigheterna ska förverkligas. Detta gäller såväl för stater, kommuner som för organisationer som jobbar med rättighetsfrågor. Hur kan en jobba praktiskt med ett rättighetsperspektiv och hur kan det bidra till att förbättra och utveckla verksamheten? Hur kan kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samverka för att tillgodose de mänskliga rättigheterna? Hur kan vi tillsammans verka för ett mer inkluderande samhälle där alla människors rättigheter respekteras?

Vad är MR-dagarna?

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan tio organisationer. Tillsammans lyfter vi de mest aktuella frågorna, utmaningarna och möjligheterna. Vi hittar också nya vägar till samarbeten och engagemang. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden och årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna cirka 3 000 – 4 000 besökare, 70 utställare, 150 programarrangörer och 100 volontärer.

År 2016 står tio organisationer gemensamt som arrangörer av MR-dagarna – åtta frivilligorganisationer – DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Sveriges Kvinnolobby – samt två akademiska institutioner – Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet samt Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Kika på en kort film om MR-dagarna. Den är några år gammal men ger en bild av vad MR-dagarna är:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *