Kursledare

Anna Angantyr

Jag är folkbildare och tvåbarnsmamma med hjärtat till vänster, som brinner för frågor kopplat till kön, klass och rasifieringsprocesser. Jag är “fostrad” i miljörörelsen och via mitt miljöengagemanget blev jag indragen i ett spännande folkbildnings-, solidaritets- och demokratiprojekt på Färnebo folkhögskola. Vi tog makten över vår egen kunskapsprocess, provade olika sätt att organisera oss, läste om imperialismen, globaliseringen, miljöfrågorna, feminism och reste till Latinamerika. Vi träffade ursprungsfolk, småbrukare och folkrörelseaktivister, utbytte erfarenheter och planerade för en bättre framtid tillsammans. Jag var verksam på skolan i sju år. Jag har också varit engagerade i asylrättsfrågor, feminism och deltagit i solidaritetsrörelsen på olika sätt. Jag är utbildad folkhögskolelärare & har utöver det bland annat pluggat mänskliga rättigheter, genusfrågor, demokrati och statsvetenskap på både folkhögskola och universitet.

Varför tycker jag den här kursen är viktig? Jag tror att vi behöver mer samarbete, mer lyssnande och mer reflektion för att på ett kraftfullt sätt kunna agera på vår tids stora frågor. Jag tror verkligen på mötet som en förändrande kraft och att vi behöver gå samman för att tänka och utveckla idéer, samt för att bryta pacificering och hopplöshet. Tillsammans kan vi göra och lära oss så otroligt mycket mer.
Jag vill bidra med kunskap, engagemang och struktur till våra studier. Jag ser lärarrollen på den här typen av kursen som en processledare och medlärande, där vi tillsammans lär oss och skapar en förståelse för kursens tematiker.

Anna

Emma Ivarsson

Jag är uppväxt i Dalarna och längtar ständigt till skogsbeklädd mark men är trots det bosatt i, och älskar, Malmö sedan 13 år. Första gången jag insåg att folkbildning var den röda tråden i mina olika engagemang var som deltagare på Färnebo Folkhögskola. Jag fick se och uppleva hur samarbete, gemensamt utforskande och erfarenhetsutbyte kan leda till förändring mot ett mer jämlikt och tillitsfullt samhälle. Sen dess har jag utforskat verktyg för folkbildning och förändringsarbete. Under många år har jag varit engagerad i stadsodling i Malmö. Både med händerna i jorden och på ett mer strategiskt plan för att påverka kommunen. Jag är intresserad av stadsodling som ett verktyg för demokrati och sociala frågor men även som en nödvändighet för hållbar stadsutveckling och matproduktion. Jag är även utbildad inom kommunikations- och medlingsmodellen Nonviolent Communication (NVC). Jag ser det främst som ett perspektiv jag bär med mig i min vardag men jag håller även utbildningar i NVC.

På Glokala folkhögskolan har jag jobbat i 4 år. Dels inom olika projekt som Glokala driver. Inom Watch it! – en slags metodverkstad för att ”göra demokrati”, utforskade vi metoder för att inkludera och inspirera till att agera. Dels inom skolverksamheten på Glokala folkhögskolan där jag jobbat med distanskurserna i Samhällsentreprenörskap och med kortkusen Mänskliga rättigheter som verktyg för social mobilisering. Förutom att vara kursledare i tankesmedjan jobbar jag även med vår fördjupningskurs i Samhällsentreprenörskap och främst som verksamhetsledare i Glokalas lokal Underverket som är en plats för medskapande och möjligheter inom kultur, innovation och sociala initiativ.

Vi ser fram emot att tillsammans med er utforska kursens teman och diskussioner!

Emma