Glokala Tankesmedjan

Glokala Tankesmedjan – senaste händelser

 • 161024-161113
  Nonviolent Communication är en kommunikations- och konflikthanteringsmodell som fokuserar på förståelse på behovsnivå, nedan förkortat till NVC. NVC skulle kunna beskrivas som en integration av fem […]

 • Tänkvärt, och klokt, Pär!

 • Hej Nina,

  Tack för exemplet med t-shirten. Det visar hur komplexa och svåröverskådliga sammanhangen kan vara, eller kanske hur ovana vi människor är att tänka på mer än en sak åt gången. Jag har länge och ofta tänkt på hur många människor (mig inräknad) skapar en grön identitet genom att köpa ”gröna” produkter eller ägna sig åt ”gröna” gärni…[Läs mer]

 • Hej Malin,

  Några tankar om ord:

  När jag hör ordet JÄMSTÄLLDHET får jag bilden av en flicka och en pojke på en gungbräda. Jämvikt och rättvisa. FEMINISM frammanar inte alls den bilden. Det är snarare dragkamp, där feminism i och för sig ansluter sig till den svagare parten och alltså står på rätt sida. JÄMSTÄLLDHET pekar ut ett mål, FEMINI…[Läs mer]

 • Hej Linnea,

  Du skriver att det inte är orimligt att kräva ansvar av en grupp. Jag menar att det här är en mycket svår fråga, och även om jag inte har några klara svar vill jag dela med mig av några tankar.

  Trots alla likheter mellan mig och Anders Behring Breivik känner jag inte minsta ansvar för hans gärningar. Om någon påpekar att…[Läs mer]

 • Hej Linnea,

  Tack för din skarpa analys som utvecklar, nyanserar och kompletterar mitt jämförelsevis grovhuggna inlägg.

 • Överlag har detta tema varit jätteintressant, och jag har lärt mig mycket av såväl kursmaterialet som era olika inlägg. Jag tycker att ditt inlägg om ordet feminism är väldigt nyanserat, Linnea, och det du skriver om att lägga extra tyngd på kvinnors underläge genom feminism som metod är oerhört viktigt. Sedan skulle jag personligen önska ett mer…[Läs mer]

 • Hej Pär,

  Det blir ju onekligen så att om skillnader ska minska (och därmed även ojämlikheter) måste någon få mer av något och någon annan mindre. Därmed inte sagt att det med automatik blir sämre för män bara för att kvinnor får det bättre, utan en mer jämställd värld tror jag vi alla vinner på i längden.

  Jag tycker dock att du har en my…[Läs mer]

 • Hej Zeinab,

  Ditt inlägg fick mig att tänka till lite, och väldigt bra att du lyfter att även män kan påverkas negativt av samhällets syn och förväntningar på dem. Men samtidigt, precis som Emma skriver i ett annan kommentar, är det ju troligt att även män kan känna sig hotade av feminism, eftersom deras övertag och fördelar minskar om kvin…[Läs mer]

 • Väldigt välformulerat att ”Det är också viktigt att skilja på folk som emot feminism i ordets betydelse och folk som är emot den felaktiga tolkningen av ordet feminism.”

  Jag tror också att mäns arbete för jämställdhet är otroligt viktigt, jag tror till och med att vi har kommit till den punkt där det är helt nödvändigt för att rörelsen ska kun…[Läs mer]

 • Det du beskriver är superintressant Zeinab, speciellt att den trenden du ser finns samtidigt som det intersektionella tänkande är/sägs vara mer och mer centralt inom feminismen i Sverige. Att genuint lyssna och ta in andra erfarenhetsvärldar är ju det feminister försökt kräva av män i alla tider, det är verkligen sorgligt att samma misstag up…[Läs mer]

 • Javisst är det i vardagen det börjar!

 • Intressant att läsa om läget i Argentina, Elisa. Bra att åtgärder vidtas inom lagstiftning, men, som du också skriver, hela kulturen behöver förändras, och precis som överallt i världen börjar arbetet mot jämställdhet i hemmen – och hur vi behandlar våra barn när de är små.

  Slutligen, vilket svårt, och tufft – och samtidigt viktigt – arbete du har!

 • Hej Nina,
  Ja skolan, och icke minst förskolan, spelar en enormt viktig roll här. Tyvärr har genusfrågor mycket låg prioritet inom förskolan, där barngrupperna ofta är på tok för stora och det råder stor brist på utbildad personal. Medvetenheten bland flera anställda (även om de gör sitt allra bästa utifrån rådande omständigheter oc…[Läs mer]

 • Hej Pär!

  Jag tycker ingen ska trycka ner någon annan någonsin, egentligen. Såklart. Och jag tror att impulsen eller viljan att vara lite hård och tuff i tonen kring män kommer ur en känsla av stor frustration, lite som att man på en dålig arbetsplats kan använda onödigt hård jargong kring chefen eller så. Du är ju inne på det också, med att…[Läs mer]

 • Tack Zeinab. Ja, vi får glädjas åt de små stegen i rätt riktning, men tycker det är hemskt att begränsa barn till att bara leka med hälften av alla leksaker, eller bara kunna ha hälften av alla kläder bara för att de har ”fel” biologiskt kön.

 • Tack för superbra material och förlåt för mitt sena svar!!

  Jag kommer att tänka kring mäns roll i feminismen, och dividera lite om ordet feminism. (som ju ofta ifrågasätts) Mäns roll är ju nämligen självklart superviktig eftersom vi ju lever i en könsblandad värld och väldigt ofta i könsblandade familjer och arbetsplatser.

  FATTA Man o…[Läs mer]

 • Hej Pär! Jag håller inte riktigt med dig med några saker. Jag tycker att feminismen handlar inte om att tänka individuell beteende, utan strukturella ekonomiska, kulturella och politiska sätt att organisera samhället. Så jag tycker inte att det handla om män som är elak mot kvinnor.

 • Håller med dig Nina, det låter inte riktigt på sin plats när man inte kan tänka på andra förtryckta. feminism kan inte tänka utanför andra situationer av förtryck. Naturligtvis feminism är en form av kämpa mot diskriminering, men en kvinna i den utvecklade världen eller i en framväxande land är inte samma sak. Antingen inom samma land är det in…[Läs mer]

 • Jag tror abslotut att det är väldigt viktigt att börja med barn. I skolan eller hemma är där man behöver göra ändringen. Ibland händer att man har med sig många kulturella särdrag som visar diskriminerande mönster upprepa. Därför är det så viktigt att man kan granska de dagliga rutiner. Men absolut är det inte enkelt!

 • Visa mera


Aktivitetsflöde

@

Ej aktiv på sistone