Glokala tankesmedjan litteratur- & temaöversikt vt 2017

v. 2-4  (9/1-29/1) Klimat
Klein, Naomi (2015) Det här förändrar allt: kapitalismen kontra klimatet. Ordfront förlag

v. 5-7 (30/1- 19/2) Social mobilisering & sociala rörelser
Lundberg, Julia & Holmbäck, Christopher (2014) Rörelser under ytan: Reportage om USA:s nya folkrörelser. Re-Publik
eller
Körling, Lennart (2012) Sammanhangen – om sociala rörelser i Brasilien, Kenya, USA & Sverige. Heidrunds förlag

v. 8-10 20/2-12/3) Refugees welcome! Flykt, migration och solidaritet
Gatti, Fabrizio (2013), Bilal-på slavrutten till Europa, Celanders förlag

v. 11 (13/3-19/3) Inför AGERA!
Under denna vecka kommer vi presentera ett upplägg för att ni ska kunna tänka kring

v. 12-13 (20/3-2/4) Jämlikhet & solidaritet
En skrift om Jämlikhetsanden: http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2012/02/jamlikhetsanden_broschyr1.pdf
Och för dig som vill läsa lite mer:
Wilkinson, Richard, Picket, Kate (2010) Jämlikhetsanden. Karneval förlag

v. 14-16 (3/4 -23/4)  Att ställa om
Forsberg, Björn (2012) Omställningens tid. Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Karneval förlag

v. 17-18 (24/4-7/5) AGERA!
Tillsammans eller enskilt agerar vi för förändring. Vilka/vilken fråga skulle du vilja göra något för att förändra påverka upplysa någon om? På vilket sätt skulle du vilja göra det? Detta är ett litet förändringsprojekt som ska vara görbart på två veckor.

v. 19-20 (8/5-21/5) Arbetskritik
Paulsen, Roland (2015) Vi bara lyder: en berättelse om Arbetsförmedlingen. Bokförlaget Atlas

v. 21 (22/5 – 26/5) Avslutning, utvärdering och framtid

Här kan du ladda ner Glokala tankesmedjan litteratur- & temaöversikt vt 2017 (1) som PDF